text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

      Kaimų bendruomenės „Berteškiai“ teikė paraišką gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ (renginių komunikacijos priemonės) ir gavo finansavimą projekto „KPP programos priemonių galimybių ir gerosios patirties sklaida“ Nr. PLKT-PV-23-1-00314-PR001įgyvendinimui. Projektas yra skirtas Betygalos, Ariogalos ir Pagojukų  seniūnijų įvairaus amžiaus kaimo gyventojams. Projekto metu bus organizuojamas seminaras „Atviro naujovėms ir pokyčiams sumanaus kaimo kūrimas“, konferencija „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendinimo Betygalos, Ariogalos ir Pagojukų seniūnijose geroji patirtis ir galimybės“ ir 5 išvažiuojamieji seminarai „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendintų projektų geroji patirtis“ Trakų, Šilutės, Mažeikių, Rokiškio, Tauragės rajonuose. Bendruomenei yra skirta  24 617,00 Eurparama. Bendra projekto vertė 27352,05 Eur, 2,5 proc. projekto vertės išlaidų, t.y. 683,81 Eur projekto koofinansavimui skyrė  Raseinių rajono savivaldybė iš Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos pagal priemonę „Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO veiklos rėmimas“. Kaimų bendruomenė „Berteškiai“  projektą vykdo su trimis partneriais: Gėluvos kaimo bendruomene, Kaulakių kaimo bendruomene, Kaimų bendruomene „Steponkaimis“. Raseinių rajono savivaldybė ir projekto partnerėms skyrė po 2,5 proc. t.y. 683,80 Eur projekto koofinansavimui. Projekto rezultatai tiesiogiai paveiks 334 projekto dalyvius, jų šeimų narius, aplinkinius gyventojus ir sukurs pridėtinę vertę, nes bus tiesiogiai prisidėta prie KPP gerųjų pavyzdžių ir informacijos sklaidos, bus paskatintas aktyvesnis naudojimasis parama pagal KPP priemones, bus prisidėta  prie KPP priemonių žinomumo, teigiamo vertinimo, bus susipažinta su gerąja patirtimi ir praktika, sukaupta patirtis bus pritaikyta bendruomenių veikloje.