text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjunga teikė paraišką gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ (renginių komunikacijos priemonės) ir gavo finansavimą projekto „ Kaimo plėtros programos gerosios patirties sklaida“ įgyvendinimui. Projektas yra skirtas Raseinių rajono įvairaus amžiaus kaimo gyventojams. Viena iš projekto tikslinių grupių: Raseinių rajono ūkininkai, besidomintys kaimo plėtros procesais, galimi paramos paraiškų rengėjai. Antroji tikslinė grupė – aktyvūs kaimo bendruomenių nariai – planuojantys plėsti bendruomenių veiklą, ieškantys naujų idėjų, gerųjų pavyzdžių. Projekto veiklų metu bus užtikrinamas aktyvus partnerių, kaimo plėtros dalyvių įsitraukimas į projekto veiklas. Projekto metu jau įvyko seminaras „Projektų rezultatų sklaida ir panaudojimas: kodėl, kada, kaip?“, konferencija „Raseinių rajono ūkininkų ir kaimo bendruomenių vaidmuo įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą“, bus suorganizuota konferencija „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos dalyvių galimybės“, 5 išvažiuojamieji seminarai „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendintų projektų geroji patirtis“ Kupiškio, Anykščių, Skuodo, Lazdijų, Ukmergės rajonuose. Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungai yra skirta 34088,00 Eurparama. Bendra projekto vertė 37875,00 Eur, 2,88 proc. projekto vertės išlaidų, t.y. 1090,00 Eur projekto kofinansavimui skyrė  Raseinių rajono savivaldybė iš Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos pagal priemonę „Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO veiklos rėmimas“. Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjunga projektą vykdo su trimis partneriais. Raseinių rajono savivaldybė ir projekto partnerėms skyrė lėšų kofinansavimui: 2,03 proc. projekto vertės išlaidų, t.y. 770,00 Eur Katauskių kaimo bendruomenei, 2,88 proc. projekto vertės išlaidų, t.y. 1090,00 Eur – Raseinių rajono Mirklių kaimo bendruomenei, 2,17 proc. projekto vertės išlaidų, t.y. 820,00 Eur – Ramonų kaimo bendruomenei. Projekto rezultatai tiesiogiai paveiks 632 projekto dalyvius, rajono ūkininkus, aktyvius kaimo bendruomenių narius ir sukurs pridėtinę vertę, nes bus tiesiogiai prisidėta prie KPP gerųjų pavyzdžių ir informacijos sklaidos, bus paskatintas aktyvesnis naudojimasis parama pagal KPP priemones, bus prisidėta prie KPP priemonių žinomumo, teigiamo vertinimo, bus susipažinta su gerąja patirtimi ir praktika, sukaupta patirtis bus pritaikyta bendruomenių veikloje.