text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Į tradicinį teatralizuotą renginį ,,Kartų bendravimas“, skirtą Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų metams minėti sukviesti Sargelių, Burbiškių, Papušynio, Tautušių, Tendžiogalos, Maižiškių, Paluknio, Litvinų, Liaubarų, Aukštuoliukų, Vainotiškių, Rinkšelių, Tendžiogalos, Rinkšelių, Skirmantiškės, Žaiginio, Puodžių, Pikčiūnų kaimų gyventojai ir tuose kaimuose gimę, augę ar kitaip susiję su šia vieta. Renginio metu suorganizuotos edukacijos, degustacijos, mugė, prekyba, kuriose dalyvauvo visų kartų atstovai. Po gražaus ir turiningo bendravimo dalyviai vaišinami kava, gaiviaisiais gėrimais, saldumynais. Turiningą ir nuoširdų renginį užbaigėme klausydamiesi puikių atlikėjų dainų.
Socialinė nauda. Padidėjo narių, vaikų, jaunimo, socialiai pažeidžiamų grupių socialinė atsakomybė, įgyta kompetencija pagerins neaktyvių žmonių judumą, norą įsidarbinti, vykdyti veiklas, pradėti kurti savo verslą. Projektas praplės teatralizuotų renginių, edukacijų, dugustacijų, laisvalaikio užsiėmimų, koncertų įvairovę ir padidins aktyvių veiklų prieinamumą skirtingo amžiaus auditorijai. Tai kultūros veiklų, tarpusavio ryšių palaikymas, infrastruktūros, atitinkančios bendruomenės centro poreikius, kūrimas, bendruomeniškumo gerinimas, mažinant socialinę atskirtį. Veikloje dalyvaus visų kartų atstovai: pagyvenę ir senjorai, ir jaunimas ir vaikai. Tęstinumas bus organizuojant kitais metais tradicinį renginį ,,Kartų bendravimas“, sukviečiant gyventojus, gimusius, augusius ir turėjusius ryšį su šia gyvenama vietove. Tradiciniame teatralizuotame renginyje ,,Kartų bendravimas“ dalyvaus 80 ir daugiau suaugusių dalyvių.
Projektas reikalingas kaimo ir aplinkinių gyvenviečių žmonėms, nauda ir aktualumas pasijaus visiems kaimo, apylinkės, seniūnijos, rajono ir Lietuvos gyventojams, nes atsiras naujos galimybės vykdyti naujas veiklas, užimtumus, pritraukti daugiau žmonių į bendruomenės veiklą.
Nauda ir rezultatais naudojosi visi Sargelių b. centro nariai. Visos tikslinės grupės pajautė: vaikai ir jaunimas bei gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys: vaikai, moterys, vyrai, jaunimas, neįgalieji, pagyvenusio amžiaus žmonės, senjorai. Buvo suteikta galimybė ir proga realizuoti save visuomeninėje veikloje, leidžianti tobulinti ar įgyti socialinius, komunikacinius, organizacinius ir kitus įgūdžius visuomeninėje veikloje.
Tiesiogiai projekto įgyvendinimas informacinės visuomenės vystymui ir informacinių technologijų bei jų pritaikomumo ir sklaidos krašte plitimui darys esminę įtaką. Plačiąja prasme, projekto įgyvendinimas skatino visuomenę domėtis kultūra, savo krašto ir Lietuvos istorija.
Projektas reikalingumas kaimo ir aplinkinių gyvenviečių žmonėms, nauda ir aktualumas pasijautė visiems kaimo, apylinkės, seniūnijos, rajono ir Lietuvos gyventojams, nes po renginio, edukacijų, degustacijų, mugės, ūkininkų prekybos, koncertų, atsirado naujos galimybės vykdyti naujas veiklas, pagerės užimtumus, žmonės norės pradėjo verslą, daugiau dalyvavo bendruomenės veikloje.
Projekto veiklose dalyvavo 80 ir daugiau asmenų. Tradiciniame renginyje metai iš metų dalyvauja 80 ir daugiau asmenų. Bendruomenėje yra jaunimo grupė, kurią sudaro 22 nariai.

Pagerbiamas Gediminas, protėviai didžiavyriai, sugebėję istorijon įrašyti Lietuvos ir Vilniaus vardą. Skalsa koncertas.
Kaulakių grupės koncertas.
Užsiėmimai: vėlimas iš vilnos. Lipdymas.
Visus vaišino Sargelių centro vyrų virtas nuostabiu troškiniu.
Kepinių, pyragų, tortų konkursas.
Mugė. Ūkininkų gaminta produkcija.
Šventė Sargelių centre, Ryto 8, Raseinių r.
Projektą „Kartų bendravimas“ NPKB-23-R-457 finansavo lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija.
Nuotraukos Vytalius Judickas.