text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

2023 m. gegužės mėn. Sargelių centro nariai ir VDC vaikai dalyvavo išvykoje į Kauną. Ekskursija. 30 vaikų, jaunimo, senjorų. Susipažino su krašto istorija, aplankė kadagių slėnį, botanikos ir zoologijos sodą, Čiurlionio muziejų.
Veikla, skirta gyventojų sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti – vaikų, jaunimo, senjorų laisvalaikio užimtumo organizavimas – išvyka. Išvyka po Kauną ir Kauno rajoną skatino vaikų, jaunimo, senjorų bendravimą. Keliavo, domėjosi Lietuvos istorija, dalyvavo aktyvioje kultūrinėje veikloje, bendravo, ugdė iniciatyvumą, meilę Lietuvai, savo žmogui. Pagerėjo integracija į visuomenę, socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų ir jų šeimos narių nuotaika, kurie dėl įvairių priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu.
Įgyvendintas projektas prisidėjo prie socialinės sanglaudos, žmonių užimtumo, bendruomenės patrauklumo, sudarė sąlygas saviraiškai, puoselėjo sveiką gyvenseną, bendruomeniškumą, žmogiškąsias vertybes, lygiavertiškumą, prieinamumą, toleranciją.
Daugiau gyventojų įsijungs į organizuojamus sportinius, kultūrinius, socialinius ir švietėjiškus renginius, skatins jų visapusišką tobulėjimą.
Projekto įgyvendinimas prisidės prie nusikalstamumo, žalingų įpročių prevencijos, įtakos aukštesnę bendruomenės narių gyvenimo kokybę, didesnį gyvenamosios aplinkos patrauklumą, mažesnę gyventojų emigraciją, mažins socialinę atskirtį tarp miesto ir kaimo.
Projektą „Vaikų, jaunimo, senjorų laisvalaikio užimtumas “ sut.nr.SR-162,2023-03-06 sut.nr.SR-296,2023-04-11, finansavo Raseinių rajono savivaldybė pagal priemonę Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje.