text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

 kpf-logotipas2_leader-13_lietuvos_leader

Šiaulių apskrities VVG atstovų susirinkimas

2016 m. spalio 12 d. Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ finansininkė Ginta Balsienė ir viešųjų ryšių specialistė Irena Dapkuvienė  dalyvavo Šiaulių apskrities VVG atstovų susitikime, kurį  surengė Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė  Mikolaičiūnų k., Joniškio r.

Susitikime kartu dalyvavo Šiaulių, Akmenės, Joniškio, Kelmės, Radviliškio, Pakruojo, Skuodo vietos veiklos grupių administracijos darbuotojai ir Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos nariai. Šio susitikimo metu kalbėta kokiomis problemomis kiekviena VVG susiduria įgyvendinant strategijas, išsakė nuomonę dėl vietos projektų ir vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių punktų, kuriuose keliami pertekliniai reikalavimai bei suvaržymus. Taip pat visos dalyvavusios VVG išsakė pastebėjimą dėl PVM nekompensavimo, kai pareiškėjas yra NVO socialinio verslo projektuose, kad  Žemės ūkio ministerijos organizuojamuose renginiuose galėtų dalyvauti visi VVG administracijos darbuotojai.

Vietos veiklos grupės pasidalino patirtimi, aptarė aktualius klausimus susijusius su VPS administravimu bei diskutavo apie kylančias problemas ir ieškoma sprendimo būdų.

susitikimo-darbotvarke

 

Kauno apskrities VVG atstovų susirinkimas

Spalio 12 d. Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ pirmininkas Vincas Blinstrubas  dalyvavo Kauno apskrities VVG atstovų susirinkime, kuris vyko Prienų rajono vietos veiklos grupės patalpose. Susirinkime dalyvavo Kauno, Kėdainių, Raseinių, Jonavos, Prienų ir Kaišiadorių rajonų VVG pirmininkai ir administracijų darbuotojai.  Susitikimo metu buvo aptarti su vietos projektų administravimo taisyklėmis kilę klausimai bei pasidalinta patirtimi kitais aktualiais darbo klausimais.

programa

 

Vietos veiklos grupė dalyvavo seminare dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo

Spalio 11 d. Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ pirmininkas Vincas Blinstrubas ir finansininkė Ginta Balsienė dalyvavo seminare Viešųjų ir privačių interesų derinimas VVG veikloje, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ vietos plėtros strategijas“, kuris vyko Aleksandro Stulginskio universitete. Seminaro metu susipažino: kas yra privačių interesų samprata, deklaravimo turinys. Nepotizmas: artimų asmenų sąvoka; interesų konfliktas ir jo samprata, konfliktų valdymas, nusišalinimo institutas (įrankiai, geroji ir blogoji praktika.Vyko praktinės užduotys, situacijų sprendimas ir naujų kūrimas pagal organizaciją ir jos veiklos specifiką.

Seminarą vedė ekspertas Gediminas Sakalauskas, turintis 13 metų praktinio darbo patirtį, šiuo metu dėstantis bei konsultuojantis etikos principų įgyvendinimo, etikos kodeksų audito, interesų konfliktų ir jų valdymo, antikorupcinių priemonių taikymo ir audito temomis.Seminare gautos žinios ir įgūdžiai bus vertingi vietos veiklos grupės veikloje įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ vietos plėtros strategiją.

Renginio-programa-10-11

 

Konferencija „Vietos plėtros strategijos: kartu mes galime daugiau“

         2016 m. rugsėjo mėn. 22-23 d. Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ pirmininkas Vincas Blinstrubas ir valdybos pirmininkė Loreta Sirvidienė dalyvavo Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos  organizuotoje konferencijoje „Vietos plėtros strategijos: kartu mes galime daugiau“, kuri vyko viešbučio „ORO Dubingiai“ konferencijų centre (Molėtų r.). Taip pat dalyvavo kitų vietos veiklos grupių, verslo bei regioninės valdžios, ES, šalies valdžios institucijų, kitų su LEADER iniciatyva susijusių organizacijų atstovai bei socialiniai partneriai.

Pirmąją renginio dieną konferencijos metu buvo prisimini Lietuvos LEADER nuveikti darbai bei vietos veiklos grupių kūrimosi pradžia. Antrąją renginio dieną vyko forumas-diskusija, kurios tikslas – atrinkus vietos veiklos grupes ir jų strategijas, kursiančias kaimo ateitį – diskutuoti LEADER/BIVP aktualiomis temomis, išskiriančiomis LEADER priemonę iš kitų Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonių.

konferencijos-programa

 

Vyko Vietos veiklos grupių tinklo išplėstinis valdybos susirinkimas

Rugsėjo 12 d. Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ pirmininkas Vincas Blinstrubas ir finansininkė Ginta Balsienė dalyvavo Vietos veiklos grupių tinklo išplėstiniame valdybos susirinkime, kuris vyko Aleksandro Stulginskio universitete.
Susirinkimo metu buvo svarstomas Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių projektas bei rengiamos ir nagrinėjamos pastabos.   Nutarta pagal visų vietos veiklos grupių siūlymus vietos veiklos grupių tinklas teiks pastabas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai.

2016-09-12-darbotvarkes-projektas