text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

           

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ pradeda rengti naujo laikotarpio vietos plėtros strategiją. Spalio 24 d. Raseinių rajono savivaldybės salėje buvo organizuotas informacinis renginys ,,Pasirengimas vietos plėtros 2023-2027 metų strategijai“.Renginyje dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis, mero pavaduotojas Kęstutis Užemeckas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Irma Juknevičienė, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja Lina Čėsnienė, Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja Indrė Antanaitienė, Savivaldybės tarybos nariai Jonas Vazgys, Vincas Blinstrubas, Jūratė Garliauskienė, VVG nariai, kaimo bendruomenių atstovai. Parengta strategija turės atitikti programos tikslus – skatinti užimtumą, augimą, lyčių lygybę, įskaitant moterų dalyvavimą ūkininkavimo veikloje, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant žiedinę bioekonomiką ir tvarią miškininkystę; pritraukti ir išlaikyti jaunuosius ūkininkus bei kitus naujus ūkininkus ir sudaryti palankesnes sąlygas tvariai verslo plėtrai kaimo vietovėse ir kt.; kompleksinį tikslą – modernizuoti žemės ūkį bei kaimo vietoves puoselėjant žinias, inovacijas bei skaitmenizavimo galimybes ir dalijantis jomis žemės ūkio sektoriuje bei kaimo vietovėse, ir skatinant ūkininkus jomis naudotis, sudarant geresnes galimybes naudotis moksliniais tyrimais, inovacijomis, žinių mainais ir mokymu. Raseinių rajono VVG naujos strategijos rengimui rinks duomenis, vykdys anketinę apklausą, todėl kviečia visus kaimo gyventojus būti aktyviais, teikti pasiūlymus, idėjas  ir prisidėti prie naujojo laikotarpio vietos plėtros strategijos kūrimo.

            Kviečiame atsakyti į anketos klausimus iki lapkričio 10 d. https://apklausa.lt/f/projektas-raseiniu-rajono-vvg-2023-2027-m-vietos-pletros-strategija-feel2wv/answers/new.iframe?fbclid=IwAR14cUckagRapRgqvaylXdiHkZ40H-MRM9m0F1y3OXhBcmLdYccuyMONtr0