text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Gylių kaimo bendruomenė šiemet teikė paraišką Žemės ūkio ministerijos 2021 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai remti konkursui. Suplanavome įsigyti lauko sceną, lauko suoliukus, šiukšlinę. Darbams buvo reikalingas ir žvyras. 2021 m. gegužės 04 d. iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos gavome patvirtinantį raštą Nr.BR6-2886 apie gautą paramą kaimų bendruomenės projekto įgyvendinant projektą „Už kaimui ir žmogui atvirą erdvę“: skirtas finansavimas – 5000,00 Eur paramos suma. 11 proc. projekto vertės išlaidų, t. y. 617,98 Eur prie projekto įgyvendinimo prisidėjo Raseinių rajono savivaldybė. Nuo šių metų pavasario labai pabrango statybinė mediena. Todėl pabrango lauko scenos pastatymas. Kaimui ši erdvė reikalinga, todėl nenorėjome, kad įmonė nutrauktų sutartį dėl išaugusių gamybos kaštų.
Lauko scenos karkasui reikalinga mediena pabrango nuo 1000 eurų iki 1900 eurų. Fanera, kuri reikalinga karkaso uždengimui pabrango nuo 990 eurų iki 1950 eurų. Norint užbaigti projektą reikėjo papildomų 1860 eurų. Raseinių rajono savivaldybei skyrus papildomus pinigus pabaigėme įrengti lauko sceną. Apmokėjome papildomas jos įrengimo išlaidas, atsiradusias dėl labai pabrangusių statybinių medžiagų.
Lauko scenoje vyksiančios šventės suteiks pastovią galimybę aktyviai dalyvauti kultūrinėje – meninėje veikloje ir bendrauti įvairaus socialinio statuso, amžiaus žmonėms. Joje savo pasirodymus galės rengti pradedantieji vietos menininkai, kurie šitokiu būdu pratintųsi būti scenoje. Taip bus išlaikoma kaimo gyvastis, sudaromos sąlygos sugrįžti ir su artimaisiais pabendrauti svetur išvykusius buvusius gyventojus, jaunimą.