text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Sargelių centro nariai įgyvendino projektą. Bendras projekto tikslas – skatinti Sargelių centro narių aktyvią kultūrinę veiklą, užimtumą. Uždaviniai: Sumokėti už atliekų išvežimą Pagerinti molio dirbtuvių inventorių. Projektas reikalingas kaimo ir aplinkinių gyvenviečių žmonėms, nauda ir aktualumas pasijautė visiems kaimo gyventojams. Nariai išreiškė norą dažniau užsiimti keramika. Bendruomenė stengiasi skatinti turiningesnį laisvalaikį, poilsį. Išsikelto tikslo pasiekimas užtikrintų šiuos objektyvius rezultatus. Nauda. Gyventojai, ūkininkai išmoko naudoti molį, pasidirbo dirbinius. Ugdė meninius gabumus, kūrybiškumą. Padidėjo vietos gyventojų susitikimų skaičius. Vystomi partnerystės santykiai tarp Sargelių b. centro bendruomenės ir kitų bendruomenių, įsisavinant projekto metu sukurtą naudą, organizuojant bendras veiklas. Didesnis vietos gyventojų užimtumas aktyvia kultūrine, laisvalaikio veikla. Pagerintas aktyvios bendruomenės funkcionavimas. Išaugo kaimo gyventojų kultūros lygis. Aktyvesnis įvairių socialiniai jautrių grupių lankymasis. Sargelių bendruomenės nariai dalyvavo kūrybinėje, aktyvioje kultūrinėje veikloje, bendravo, bendradarbiavo, ugdė meilę Lietuvai, savo kraštui, savo žmogui.
Gyventojai, ūkininkai praturtėjo žiniomis. Ugdyti meniniai gabumai, kūrybiškumas. Padidėjo vietos gyventojų susitikimų skaičius. Vystomi partnerystės santykiai tarp Sargelių b. centro bendruomenės ir kitų bendruomenių, įsisavinant projekto metu sukurtą naudą, organizuojant bendras veiklas. Didesnis vietos gyventojų užimtumas aktyvia kultūrine, laisvalaikio veikla. Pagerintas aktyvios bendruomenės funkcionavimas. Išaugo kaimo gyventojų kultūros lygis. Aktyvesnis įvairių socialiniai jautrių grupių lankymasis. Sargelių bendruomenės nariai dalyvavo kūrybinėje, aktyvioje kultūrinėje veikloje, bendravo, bendradarbiavo, ugdė meilę Lietuvai, savo kraštui, savo žmogui.
Projektą „Sargelių bendruomenės centro veiklos aktyvinimas“ finansavo lėšas projektui įgyvendinti skyrė Raseinių rajono savivaldybė.