text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Kaimų bendruomenė ,,Viduklė“ didelį dėmesį skiria savo krašto papročių bei tradicijų puoselėjimui ir išsaugojimui, todėl tradicija jau taps organizuoti tradicinę šventę ,, Rudens taku “. Viduklės miestelyje įvairūs renginiai pritraukia nemažai Viduklės ir aplinkinių kaimų gyventojų. Kiekvienais metais ieškoma įvairių būdų kaip sudominti kaimo žmogų, todėl bendruomenės nariai aktyviai įsijungia į švenčių organizavimą ir stengiasi, pritraukti kuo didesnį ratą lankytojų. Tam, kad išsaugoti ir puoselėti kaimų bendruomenės „Viduklė“ kultūros savitumą ir tradicijas, gerinant kultūrinę materialinę bazę, mūsų kaimų bendruomenė teikė paraišką Raseinių rajono vietos veiklos grupei „Raseinių krašto bendrija“ pagal Vietos plėtros strategiją „Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ kvietimo Nr.5 VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 (toliau – VPS priemonė) veiklos sritį „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“, (Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1).
I etape įsigijome baldų, langams roletų, užuolaidų, mikrobangų krosnelę ir sceninių suknelių.
II etape planuojame įsigyti muzikos instrumentą sintezatorių, šaldytuvą, suvenyrų- vazų, kanceliarinių prekių ir surengti šventę ,, Rudens taku“. Įsigijus šias prekes pagerės kultūrinė materialinė bazė, išsaugosime ir puoselėsime kultūros savitumą ir tradicijas.
Vietos projekto įgyvendinimas leis sustiprinti bendruomenės materialinę bazę, suaktyvėjusi bendruomenės veikla prisidės prie socialinės atskirties mažinimo, bei tradicijų tęstinumo.

Kaimų bendruomenės ,,Viduklė“ pirmininkė Regina Morkuvienė