text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Pramedžiavos kaimų bendruomenė pateikė projektą Žemės ūkio ministerijai 2021 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai remti konkursui ir tapo laimėtoja projekto „Pramedžiavos kaimų bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“. Projekte suplanuota įsigyti kompiuterinės technikos, patalpų šildymui ir vėsinimui kondicionierių ir šildymo prietaisų, suremontuoti patalpą edukacinėms veikloms, bei pagamintų dirbinių eksponavimui, įsigyti buitinės technikos patalpų valymui.

2021 m. gegužės mėn. iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos gavome patvirtinantį raštą apie gautą paramą kaimų bendruomenės projekto „Pramedžiavos kaimų bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ įgyvendinimui: skirtas finansavimas – 3000,00 Eur paramos suma. 11 proc. projekto vertės išlaidų, t. y. 370,79 Eur prie projekto įgyvendinimo prisideda piniginėmis lėšomis pati bendruomenė. Bendruomenė nėra pelno siekianti organizacija, nevykdo gamybos ir neturi savo lėšų projekto įgyvendinimui. Todėl paramos prašė iš Raseinių rajono savivaldybės kaimo plėtros programos. Šio projekto lėšomis bus apmokėta 11 proc. projekto vertės išlaidų.