text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Pramedžiavos kaimų bendruomenės nariai buvusiame pagrindiniame mokyklos pastate vykdo įvairialypę veiklą, kurioje dalyvauja gyvenamosios vietovės visos amžiaus žmonių grupės. Pastatas pagrinde remontuojamas bendruomenės narių ir rėmėjų lėšomis. Remonto darbus nemokamai ir savanoriškai atlieka aktyvūs bendruomenės nariai. Šiais metais buvusioje mokykloje atnaujinome vieną edukacinį kabinetą: sudėjome grindis, sutvarkėme apšvietimą, šildymą. Šiam tikslui pasiekti buvo pateikta paraiška Žemės ūkio ministerijos 2021 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai konkursui, kuriame Pramedžiavos kaimų bendruomenė sėkmingai sudalyvavo ir gavo reikalingas lėšas. Taip pat šiame edukaciniame kabinete pakeisti 2 seni sutrūniję nesandarūs langai, kurie visiškai nesulaiko viduje sukauptos šilumos. Šiai veiklai vykdyti bendruomenė buvo teikusi paraišką „Pramedžiavos kaimų bendruomenės patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“ Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkursui. Bendruomenės paraiška buvo patvirtinta, buvo gautos 1331,00 eur lėšos, kurių dalis buvo skirta langų įsigijimui ir montavimui. Pakeitus langus šiose patalpose vykdoma švietėjiška ir kultūrinė veikla, kuri suburia įvairaus amžiaus žmones. Bendruomenė ateityje, galutinai įrengusi edukacijai patalpas, kvies Raseinių ir kitų rajonų bendruomenių narius, mokyklinio amžiaus vaikus į užsiėmimus, turės galimybę teikti paraišką kultūros paso paslaugų gavimui: bendruomenė galėtų priimti mokinius ir kitus lankytojus, juos mokyti įvairių amatų paslapčių.
Kita dalis minėto projekto lėšų buvo skirta virtuvinių spintelių įsigijimui. Pramedžiavos kaimų bendruomenės nariai 2010 m. įrengdami virtuvę, stokodami lėšų, renovavo senas, maždaug penkiasdešimties metų senumo mokyklines spintas, jas nudažė ir panaudojo kaip virtuvines spinteles. Metams bėgant, šios spintelės pradėjo irti: sutrūkinėjo senos plokštės, sugedo durelių vyriai, iškrito lentynos. Todėl bendruomenės nariai, norėdami turėti ne tik patalpas, bet ir baldus į kuriuos galėtų susidėti turimus indus, virtuvinius reikmenis ir prietaisus, įsigijo naują virtuvinių spintelių komplektą.
Įgyvendinus projektą, į įvairias edukacines veiklas ir etnokultūrinius renginius aktyviau įtraukiami įvairių socialinių sluoksnių žmonės. Projekto rezultatai paskatino kaimo gyventojus aktyviau įsitraukti į visuomeninę veiklą, aktyviai dalyvauti įvairiuose organizuojamuose renginiuose.

Pramedžiavos kaimų bendruomenės pirmininkė Lina Jašauskienė