text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Norime pasidalinti geromis naujienomis, kad 2023 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komitetas patvirtino Raseinių vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ vietos plėtros 2023-2028 metų strategiją (toliau -VPS)
Patvirtintos vietos plėtros strategijos suma – 1,59 mln.

  • Visos VPS priemonės pasirinktos atsižvelgiant į rajono situacijos analizę.
  • Lėšos tarp VPS priemonių paskirstytos atsižvelgiant į VVG teritorijos poreikius ir situacijos analizę.
    VPS numatytoms priemonėms išlaidų dalis: ne žemės ūkio verslo pradžiai ir plėtrai numatyta net 35,3 proc., žemės ūkio verslui – 6,3 proc., bendruomeniniam verslui – 23,5 proc., veiklos projektų įgyvendinimui numatyta 15,7 proc., viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) priemonei – 7,8 proc., socialinio verslo priemonei -daugiau nei 6,3 proc., mokymų projektams -7,5 proc. ir 3,9 proc. numatyta socialinio verslo priemonei.
  • Planuojamas ir teritorinis bendradarbiavimas.
  • VPS nuoroda:

https://raseiniuvvg.lt/2023-2028-metu-strategija/