text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Raseinių rajono savivaldybės administracija su Raseinių rajono vietos veiklos grupe „Raseinių krašto bendrija“ ir Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė projekto „Lyduvėnų geležinkelio tilto prieigų pritaikymas lankymui“ Nr. RASE-LEADER-6B-I-14-1-2022 paramos sutartį, pagal kurią yra skirta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos parama. Skirta parama sudaro 60 000,00 Eur – 80,00 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (iš jų – 51 000,00 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos, 9 000,00 Eur – Lietuvos valstybės biudžeto lėšos), Savivaldybė prisidės 20 proc. – 15 000,00 Eur. Bendra projekto vertė – 75 000,00 Eur. Projekto valdymo grupę sudaro: projekto vadovas – Donatas Ridikas, Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas, projekto koordinatorė – Loreta Sirvidienė, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė, projekto finansininkė – Jolanta Piekuvienė, Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė.
Projekto įgyvendinimo metu Lyduvėnų miestelyje prie buvusios mokyklos planuojama įrengti sanitarinį (tualetą) konteinerį, suolelį, šiukšliadėžę. Tai leis sudaryti patogesnes sąlygas visiems miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojams, miestelio svečiams, lankytojams.
Informaciją parengė Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Sirvidienė, tel. (8 428) 79 606, el. p. loreta.sirvidiene@raseiniai.lt.