text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Nuostabus ruduo Kejėnuose. Savo tyla visus stebina gamta. Kaip ir kasmet, susirinkome paminėti Lygiadienio ir Baltų vienybės dienos. Lygiadienis – rudens ir pavasario akimirkos metuose, kai saulė atsiduria dangaus pusiaujo ir ekliptikos susikirtimo taškuose. Tuo metu diena ir naktis susilygina visose žemės platumose. Tyrinėdama senąsias civilizacijas, Prof. M. Gimbutienė sujungė archeologiją, mitologiją, lingvistiką, religijotyrą ir, aiškindama archeologinių iškasenų prasmę, ne tik jas aprašė, bet ir mėgino perskaityti jų simbolines reikšmes bei religinį turinį. Taip ji tapo naujos mokslo šakos – archeomitologijos – pradininke. 2022 metai pavadinti- prof. M. Gimbutienės vardu.
Tradiciškai susirinkę Kejėnų piliakalnio prieigose, pasiklausę skambių dainų, patraukėme į Pilkapius. Čia Betygalos kaimo bendruomenės pirmininkė Gema Račienė uždegė aukurą, prisiminė senąsias protėvių tradicijas. Renginio dalyviai padegė žvakeles. Pilkapiuose Girkalnio pagrindinės mokyklos mergaitės – „vaidilutės“ suteikė prasmę teritorijai, o jaunieji šauliai (taip pat Girkalnio moksleiviai) – budėję, tarsi sargyboje, suteikė rimties. Uždegta aukuro ugnis. Sklindanti žvakelių šiluma- tai mūsų padėka protėviams.
Švenčiant Lygiadienį pabrėžėme svarbiausius akcentus – šiltojo metų laiko pabaigą ir perėjimą į šaltąjį. Prasidėjo Ilgių metas, artėjama prie Vėlinių, prisimenamas anapusinis pasaulis. Ugnis, simboliškai degusi ant kalnų, nusileidžia sugrįžta į namų židinį…
Kaimų bendruomenių pirmininkai uždegė Vienybės laužą. Vieningai sudainavome tradicinę dainą „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“. Renginio dalyvius savo atliekamomis dainomis džiugino Renatos Aleksiejienės ansamblis. Mūsų renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos seimo narys Arvydas Nekrošius bei svečiai iš Ukrainos ir Baltarusijos. Tai žmonės, šiuo metu dirbantys mūsų rajone. Organizatorių, Palukščio ir Milašaičių kaimų bendruomenių vardu, nuoširdžiai dėkojame Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariams, Gėluvos kaimo bendruomenės pirmininkui Jonui Vazgiui, Vincui Blinstrubui, Girkalnio pagrindinės mokyklos direktoriui Vytautui Bulotai ir pavaduotojai Aleksandrai Liutko, VVG „Raseinių krašto bendrija“ pirmininkei Irenai Dapkuvienei, Paliepių girininkui Vytautui Bulotai, Dubysos RP atstovui Vygintui Kilčauskui, kaimų bendruomenių pirmininkams ir draugams, kurie kasmet džiaugiasi renginiu ir su mumis drauge praleidžia puikų vakarą. Lai mus vienija ant visų Lietuvos piliakalnių uždegti Vienybės laužai. Tegul ruduo atneša ramybę ir jaukumą į kiekvieno mūsų namus.
Gražina Pečkaitienė, Palukščio kaimo bendruomenės narė