text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Visuomeninė organizacija Ilgižių krašto kaimų bendruomenė „Santaka“ 2019 m. spalio mėn. įgyvendino antrąjį projekto etapą pagal  pateiktą  VPS priemonę  „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, veiklos srities „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1. Džiaugėmės galėdami  pristatyti įsigytas prekes ir jas  panaudoti surengtoje bendruomenės šventėje.  Už laiku ir kokybiškai įgyvendintą projektą esame dėkingi projekto partneriui- Raseinių r. savivaldybės administracijai, Vietos veiklos grupei „Raseinių krašto bendrija“.

Bendruomenės pirmininkė   Ana Šablauskienė

Kaimų bendruomenė „Betygala“ įgyvendina projektą „Betygala žemčiūgų žydėjime“ pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 veiklos sritį „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas. Rugpjūčio 9 d. bus surengta šventė „Betygala žemčiūgų žydėjime“ Dalis projekto jau įgyvendinta – įsigytos priemonės, reikalingos šventės organizavimui: 100 lauko kėdžių, 10 lauko stalų, 10 lauko skėčių ir 100 puodelių su šventės logotipu. Šiuo metu derinama šventės programa… Skaityti toliau

Ramonų kaimo bendruomenė, vykdydama projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai“ labai pajautė Covid-19 pandeminio karantino žalą. Karantino metu paslaugos buvo sustabdytos. Nuotoliniu būdu paslaugų teikti nepasisekė. Per tą laiką keitėsi ir projekto specialistai. Sumažėjus vienu socialiniu darbuotoju, jo vietoje įdarbinta psichologas, kuris šiuo metu tikrai labai reikalingas.
Kad atgaivintume paslaugų gavėjų ir savo darbo jėgas, pakeltume šeimoms nuotaiką, aktyvumą, kad šeimos aktyviau imtų tarpusavyje bendrauti, dalinti gerąja patirtimi, suruošėme pažintinę kelionę-baidarių žygį Dubysa. Oras tikrai pasitaikė labai nuostabus, tai net tėveliams su… Skaityti toliau

Ramonų kaimo bendruomenė netradiciškai šiemet šventė Jonines. Kadangi karantino Covid-19 metu buvo apriboti renginiai, tai bendruomenės tarybai teko sugalvoti, kaip čia išradingiau pagerbti kaimo Jonus. Buvo sukrautas laužas ir kaimo gyventojai pakviesti prie laužo pagerbti Jonus, pasiklausyti lauke skambančios muzikos, kurią leido Raseinių kultūros centro Ramonuose meno vadovas Vaidas. Oras nuostabus, aplinka graži, kvepianti. Nors susirinko nedidelis būrelis įvairaus amžiaus dalyvių, visi ratuku susėdome po akacijos krūmu, maloniai kalbėjomės, padainavome, pasivaišinome braškėmis, pagerbėme savo Joną, kuriam ir suteikėme garbę uždegti… Skaityti toliau

Visuomeninė organizacija Pašaltuonio bendruomenė „Šaltuona“ įgyvendina projektą „Tradicinė Sirpsto šventė „Šaltuonos“ bendruomenėje“. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, išnagrinėjusi mūsų pateiktą paraišką gauti paramą pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 veiklos sritį „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas „.NMA direktoriaus pavaduotojo 2020 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. BRI-55 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos… Skaityti toliau