text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

 2020 m. rugsėjo 6  d.  Mirklių kaimo bendruomenės nariai  ankstų rytą vyko  link Klaipėdos pusės.  Visi laikėmės saugumo reikalavimų dėvėjome nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Autobuse buvo išdalinti  vaikams ir suaugusiems testai, kurie prisiminė ir  saugaus eismo taisykles. Išsprendę testus visi buvo apdovanoti suvenyrais ir atšvaitais.

Projektą ,, Mirklių kaimo bendruomenės veiklos stiprinimas “ įgyvendinome.  Pagerinome sąlygas,  Mirklių kaimo bendruomenės gyventojojai aplankė Veiviržėnų miestelį, bendruomenę. Bendradarbiavimo ir gerosios patirties… Skaityti toliau

Visuomeninė  organizacija  ,, Kaulakių  kaimo  bendruomenė‘‘ įgyvendino  projektą  ,,Tradicinis  renginys ,,Šeimų  amatų  ir sporto šventė‘‘ Nr.NPKB-20-R-33 pagal 2020 metų  nacionalinės  paramos kaimo bendruomenių  veiklai  teikimo  taisykles,  patvirtintas Lietuvos  žemės  ūkio  ministro.

 Ankstyvą   rugpjūčio 16-osios   rytą    Kaulakių   sporto  ir  poilsio  erdvė   pasipuošė  palapinėmis, kuriose   įsikūrė   amatininkai,   kulinarinio  paveldo  puoselėtojai,  koncertinių    programų  atlikėjai… Skaityti toliau

Kaimų bendruomenė „Sujainiai“ kartu su partneriais Lakštučių kaimų bendruomene ir V.O. „Slabada“ įgyvendino projektą „Bendroje veikloje mes esame stiprūs“ pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Projektui buvo skirta 886,00 Eur.
Bendruomeniška draugystė tarp Paliepių seniūnijoje esančių bendruomenių yra užsimezgusi jau senai. Įgyvendinus bendrus tikslus ir žinodami bendruomenių narių poreikius, rengiame bendras edukacines veiklas, organizuojame renginius, vykstame į pažintines ekskursijas. Taip aktyvindami bendruomenės veiklą, skatindami bendruomenės narių kūrybiškumą, pilietiškumą… Skaityti toliau

Šių metų vasario mėnesį Alėjų kaimo bendruomenė teikė projekto „Alėjų kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ paraišką pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projektą laimėjome – Žemės ūkio ministerija jo įgyvendinimui skyrė 3000 Eur, 370.79 Eur kofinansavimo lėšų skyrė Raseinių rajono savivaldybė.

Projekto įgyvendinimo metu sustiprinta Alėjų kaimo bendruomenės namų materialinė bazė: įsigyti ir skirtingose bendruomenės namų zonose įrengti du šildymo / vėdinimo kondicionieriai ir įsigytomis einamojo remonto medžiagomis, savanoriškai atnaujintas bendruomenės namų koridorius. Nuo šiol bendruomenės… Skaityti toliau

     Nuskambėjo, nuaidėjo penkioliktoji „Girkalnio Griežynė“ Girkalnyje. Organizuojant šventę siekta įgyvendinti projekto uždavinius: kaimų bendruomenė „Girkalnis“ įgyvendino projektą „Girkalnio Griežynė 2020“, finansuojamą pagal Raseinių rajono VVG „Raseinių krašto bendrija“ 2015–2023 m. vietos plėtros   strategiją. Projekte  buvo numatytas tradicinės, jau penkioliktosios šventės organizavimas  miestelyje, kuri jau tapo respublikiniu renginiu, šventė organizuojama paskutinį rugpjūčio šeštadienį kartu palydint vasarą ir sutinkant pirmąjį rudens dvelksmą. Bendruomenė, kartu su Raseinių r. sav. Girkalnio seniūnija ir Raseinių rajono kultūros centro RRKC Girkalnio filialu atliko organizacinius renginio… Skaityti toliau