text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Ramonų kaimo bendruomenėje niūri lapkričio26-osios dienos popietė buvo labai šilta nuo gražių žodžių , dainų ir smagių šokių. Čia visi, nors mažiausiu darbeliu prisidėję prie 2016 metų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Ramonų kaimo bendruomenės aktyvinimas, stiprinant socialinį solidarumą ir mažinant socialinę atskirtį“ ir ŽŪM finansuojamo projekto „Stipriname bendruomenės materialinę bazę“ , įvykdymą, pakviesti į padėkos vakarą. Tuo pačiu Raseinių r. VVG „Raseinių krašto bendrija“ pirmininkas Vincas Blinstrubas pristatė „ Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015-2023 metų Vietos plėtros strategiją“.
Baigiasi „Bendruomenių“ metai , baigiasi ir projektų vykdymas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamu projektu buvo organizuota edukacinė kelionė į Veiviržėnus , kur mokėmės vytelių pynimo, dirbinių iš odos ir paveikslų kopijavimo meno, ir Šakius, kur susipažinome su Zyplių dvaru ir jo vykdoma edukacine programa iš molio, susipažinome su Gelgaudiškio , Kidulių dvarais, aplankėme Panemunės pilį. Pati bendruomenė, iš projekto įsigijusi priemonių, mokėsi žvakių liejimo ir dekupažo ant stiklo meno. Šiemet su savo pasigamintomis žvakėmis ir stiklo vazomis jau dalyvaus rajoninėje ir prie prezidentūros organizuojamose Kalėdinėse mugėse.
ŽŪM projektu „Stipriname bendruomenės materialinę bazę“ įsigyta sulankstomų stalų su suolais, 6 biuro spintas dokumentams ir kitoms priemonėms laikyti, meno kolektyvui – tautiniai rūbai.
Tam, kad gautume finansavimą reikėjo daugelio pagalbos. Todėl dar kartą sakome AČIŪ rajono savivaldybei, tarybos Kaimo reikalų skyriui už projektų kofinansavimą, kaimų bendruomenių Sąjungos pirmininkei Loretai Sirvidienei už konsultacijas rengiant projektus.
Projekto partneriams LPD „Bočiai“ kolektyvui ir tautinių rūbų siuvėjai Linai Judickienei įteiktos padėkos , o aktyviausiems bendruomenės projekto vykdymo dalyviams buvo skirtos Ramonų kaimo bendruomenės nominacijas. ,,Bendruomenės muzikinė siela“ nominacija skiriama Genutei ir Vytautui Kasparavičiams, už jų atsidavimą muzikai ir meno kolektyvui. Tik jų dėka įgarsinami visi renginiai, sėkmingai pasirodo meno kolektyvas. ,, Nenutrūkstanti styga“ – nominantai gitaristai Ramutė ir Rimvydas Žemaičiai, ,, Kaimo tvarkdarys“ nominacija buvo įteikta seniūnaitei Danutei Jonylienei, ,, Bendruomenės kasa“- Redai Stonienei, ,, Kylančios žvaigždutės“- dainininkėms Jolitai Būtienei, Eugenijai Godeliauskienei, Jurgitai Andrikienei, Rimantei Oržekauskienei, ,, Pagalbos ranka“- Onutei ir Irmantui , ,, Šeimininkėlė“ – Genovaitei Juozaitienei, ,, Metų meninkės“- Odetai Žemaitienei ir Daliai Bartkevičienei, ,,Linksmosios šypsenėlės“ – Daivai Vaitkienei ir Dalei Žukauskienei, ,,Metų meistrai“ – Remigijui Tamuliui, ,,Greitoji pagalba“ -Giedriui Navickui. Visiems nominantams skambėjo Ramonų meno kolektyvo kūriniai.
Be nominacijų buvo prisiminti ir apdovanoti gerus darbus padarę bendruomenės nariai Vida ir Pranas Birvinskai, Edmundas Jonyla, Arvydas Kavaliauskas, Romanas Dapkevičius, Zofija Kvitnickienė, Jonas Terminas ir kiti. Buvo pagerbti tos dienos gimtadienininkai- Danutė Sakalauskienė.
Padėkos popiete vieni kitiems sakėme „ačiū“ ir tai priminė, kas jungia bendruomenę ir daro mus tikrais bendruomenininkais. Dėkodami linkėjome neišsenkančios energijos, veržlumo ir ateinančių prasmingų darbų.
Popietė užsibaigė nuotaikingu Gruzdiškės kaimo kapelos „Žara“ kolektyvo , vadovaujamo Reginos Petrauskienės, pasirodymu.

Bendruomenės pirmininkė Dalytė Raudonienė

Nuotrauka Ferdinando Raudonio

100_6542