text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Stipri žmogaus prigimties reikmė – ieškoti bendrystės su kitais. Prieš keletą dešimtmečių Lietuvoje iškelta idėja artimiausioje erdvėje gyvenantiems kurti bendruomenes atitiko šį svarbų polinkį. Vasarą mūsų rajone nuskambėjusios jubiliejinės šventės tapo gražia išgyvento etapo ataskaita.
Jau ruošimasis Nemakščių bendruomenės santalkos 20 – mečiui puikiai liudijo, kokia vienijanti jėga yra bendrystė. Pirmininkė Regina Pratašienė ir darbščioji valdyba noru deramai pasitikti šventę ,, užkrėtė“ daugelį gyvenančių seniūnijoje. Jos metu teatralizuota ataskaita apžvelgti 20 – mečio darbai: miestelio 625 metų paminėjimas – pirmasis toks didelis renginys Nemakščių istorijoje, mūsų vietovės savitumą liudijančio koplytstulpio pastatymas, įrengti bendruomenės namai, projektai, veiklų aktyvinimas ir įvairovė ( nuolatinis dėmesys saugaus eismo propagavimui, išvykos po savo šalį ir užsienį, edukacijos, susitikimai su savo ir kitų rajonų bendruomenėmis ), santalkos plėtra įsijungiant naujiems nariams. Keitėsi pirmininkai, valdybos, kiekvieni savų iniciatyvų ir darbų srautu turtindami seniūnijos gyventojų kasdienybę. Pirmininkė ir jos pavaduotoja Asta Urbonienė , seniūnas Remigijus Laugalis ir jo pavaduotoja Daiva Visockienė teikė daugybę padėkų asmenims, kolektyvams ir kaimyninėms bendruomenėms. Šitai liudijo organizacijų bendruomenę veiklos stiprinimo 2023 – 2025 m. veiksmų plano 2..1.1.1. priemonės ,,įgyvendinant Stiprinti bendruomeninę savivaldybėse projekto paraišką ,,Bendrystėje mes stiprūs“. Svečių iš rajono savivaldybės ir kaimyninių bendruomenių gausūs sveikinimai irgi bylojo, jog Nemakščių bendruomenės santalkos aktyvi veikla girdima, matoma, vertinama, ryšiai platūs ir vertingi. Ir ši darbų ( vizualiai apie juos liudijo įspūdingas stendas ,,Bendruomenės kelias“) ataskaitos šventė , vykusi rugpjūčio 26 d., gražiai susiliejo su RRKC Nemakščiuose organizuojamu tradiciniu renginiu ,,Vasaros palydos“. Koncertavo savi mėgėjų meno kolektyvai, šokėjų grupė ,,Vijoklė“ iš Kauno rajono, joniškiečių vokalinis ansamblis ,,Retro“. Po renginio pirmos dalies didžiuliu tortu žiūrovus vaišino šauni bendruomenės Zita Grabauskienė su dukra Agne iir su palydovu meškinu. Pramogų įvairovė viliojo vaikus ir suaugusius: bendravimas su profesionalais saugaus eismo tema, savų edukatorių siūlomi užsiėmimai, batutos ir kt. – veiklos, traukusios šventės dalyvius. Vakarop koncertavo grupė ,,16 Hz“ ( tai apmokėtas sutarties objektas – ,, 16 Hz“ koncertinės paslaugos), solistai Egidijus Kasputis ir Vytenis Alex Partikas.
Skoningas scenos dekoras, jau minėtas stendas, palapinės edukatoriams ir žiūrovams – viskas susirinkusiems į šventę. Pasigrožėjimui, informacijai, patogumui. Dirbta daug, kaip dera svečius pasitinkant. Ačiū. Visiems rėmėjams – ūkininkų grupei iš Nemakščių,,nepanorusiems būti įvardintiems, Dovilei ir Vaclovui Šimaičiams, Daliai Tautkienei, ūkininkams iš Adakavo Editai ir Rolandui Valinčiams, Jūratei Mažeikytei ir Vaidotui Masiuliui, UAB RASKAFAS, UAB Žvirgždės bendrasavininkei Daivai Šimaitienei, KB Raseinių prekybai, Reginai ir Antanui Pratašiams – savo indėliu šventę kūrusiems, ačiū. Svečiams, tik gera linkėjusiems – ačiū. Kolektyvams, bendruomenėms, veiklose kartu žengiantiems – ačiū. Kasmet tvirtėja bendrystė. Kuriama žmonių artuma, išsiskleidžia lyderystės , kūrybiškumo pradai, stiprėja atsakomybė už savo krašto grožį, gerą vardą. Bendrystė šaukia į aktyvią kultūrinę veiklą.

                                                       Živilė Lembutienė