text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Kaimų bendruomenė „Lyduvėnai“ 2019 m. spalio mėn. pateikė paraišką VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, veiklos srities „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1. Projektas skirtas kaimo bendruomenės veikos finansavimui, bendruomenės materialinės bazės stiprinimui. Projekto paramos suma 5000,00Eur., 1250,00 Eur. lėšų skyrė Raseinių rajono savivaldybės administracija. Projekto vykdymas vyko dviem etapais. Už gautas lėšas pirmojo finansavimo metu įsigijome 6 komplektus žemaitiškų tautinių rūbų moterims ir 6 komplektus tautinių rūbų vyrams.

Antrojo finansavimo metu birželio 28 d. buvo surengta šventė „Šv. Petro ir Pauliaus atlaidai“ ir įsigyjtos priemones reikalingos šventės organizavimui: 1 palapinė renginiams, suvenyrai – 14 stiklinių vazų, 20 rėmelių padėkoms, maitinimo  100 dalyvių ir muzikos atlikėjo paslauga. Džiaugėmės galėdami įsigytas prekes panaudoti bendruomenės šventėje. Tautiniai kostiumai buvo pristatyti  šventės metu.

Šventę pradėjo vedantieji Birutė Greicienė ir Vaidas Urbonas pakviesdami kunigą Vincą Lizdenį pradėti atlaidų šventę. Kunigas pasveikino visus susirinkusius į tradicinę atlaidų „Šv. Petro ir Pauliaus atlaidų“ šventę, padėkojo už bendrystę ir pasveikino varduvininkus: Petrus, Petrutes, Povilus, Paulinas, Paulius, o  liaudiškos dainos atlikimu sužavėjo šventės dalyvius. Bendruomenė varduvininkams įteikė po suvenyrą. Šventėje dalyvavo ir sveikinimo žodžius tarė svečiai: Seimo narė Vida Ačienė, Raseinių  rajono savivaldybės narė ir Didžiulių bendruomenės pirmininkė Diana Kaupaitienė,  Raseinių  rajono savivaldybės narys Matas Skamarakas,  Raseinių  rajono savivaldybės narys, Gėluvos kaimo bendruomenės pirmininkas ir rajono kaimų bendruomenių sąjungos pirmininkas Jonas Vazgys, Šiluvos seniūnas Juozas Šlepas, Šiluvos, Žaiginio, Katauskių, Padubysio kaimo bendruomenių pirmininkai su bendruomenės nariais, Žaiginio neįgaliųjų bendrijos pirmininkė Jūratė Dabžanskienė.

Šventės koncertinę programą pradėjo Lyduvėnų mėgėjų meno kolektyvas „Lyduva“. Programoje  dalyvavo Šiluvos vokalinis ansamblis „Šilo aidai“, Šiluvos vokalinis ansamblis „Harmonija“, Šiluvos neįgaliųjų globos bendrijos atlikėja Jūratė Dabžanskienė, Katauskių moterų vokalinis ansamblis „Pienė“, Žaiginio meno kolektyvas „Sandrava“. Po meno kolektyvų pasirodymų buvo kraštietės Irenos Jacevičienės Žukauskaitės knygos „Skrydis“ pristatymas. Padėkomis ir suvenyrais apdovanotos Šiluvos seniūnijos bendruomenės, meno kolektyvai ir jų vadovai.

 Šventės metu vaikai nemokamai  šėlo ant batuto. Šią pramogą vaikams padovanojo Šiluvos klebonas Erastas Murauskas. Šventės svečius ir dalyvius  maitino Rasos Šlepienės individuali įmonė, skanią košę virė  Padubysio kaimo bendruomenės narys Marius. Skania gira vaišino Valerija Aniulienė. Koncertinę programą atliko grupė ‚Žemaitukai“.  Ši tradicinė šventė suburia daug dalyvių, norinčių pabendrauti, prasmingai praleisti laiką. Džiaugiamės gražia švente, o už pagalbą įgyvendinant projektą esame dėkingi Raseinių rajono savivaldybei ir vietos veiklos grupei „Raseinių krašto bendrija“

   Bendruomenės pirmininkė  Janina Vileikienė