text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

 Kaimų bendruomenė „Lyduvėnai“ 2019 m. spalio 14 d. pateikė paraišką Raseinių rajono vietos veiklos grupei „Raseinių krašto bendrija“ pagal VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, veiklos sritį „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1. Projektas skirtas kaimo bendruomenės veikos finansavimui, bendruomenės materialinės bazės stiprinimui. Kaimo bendruomenei 2020 metais projekto įgyvendinimui buvo skirtas finansavimas 5000,00 Eur. paramos suma. Šio projekto įgyvendinimui 1250,00 Eur. lėšų skyrė Raseinių rajono savivaldybės administracija. Projekto vykdymas vyksta dviem etapais. Už gautas lėšas pirmojo finansavimo metu bendruomenė įsigijo 6 komplektus žemaitiškų tautinių rūbų moterims ir 6 komplektus tautinių rūbų vyrams.
Įsigijus naują aprangą atsirado galimybė tautiniais rūbais aprengti Lyduvėnų kaimo bendruomenės meno kolektyvą. Tautiniai kostiumai bus pristatyti tradicinės šventės „Šv. Petro ir Pauliaus atlaidų“ metu.
Džiaugiamės žmonėmis gyvenančiais mūsų bendruomenėje, kiekvienu geru darbu padedant įgyvendinti projektą. Mūsų bendruomenė nori ir gali gyventi gražiai ir turiningai, saugo savo krašto tradicijas.

Bendruomenės pirmininkė Janina Vileikienė