text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

   

Kaimų bendruomenė „Saugailiai“ teikė paraišką „Bendruomenių tradicijų puoselėjimas“ pagal VPS priemonės ,,Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas “ Nr. LEADER – 19. 2 – SAVA -4 sritį ,,NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“. Projekto partneris – kaimų bendruomenė „Berteškiai“. Projektui vykdyti gautas 5000,00 eurų finansavimas, Raseinių rajono savivaldybė koofinansavo 5 procentus (263,16 eurų) projekto išlaidų.
Birželio 15 d. vyko tradicinė Liepų žydėjimo šventė. Liepų žiedais papuoštoje erdvėje visų laukė Betygalos medžiotojų klubas (pirmininkas Edvinas Byštautas), kurio nariai virė ir visus vaišino skaniu troškiniu. Renginio metu mažųjų dalyvių užimtumui buvo pastatytas batutas, buvo vaišinama saldžia cukraus vata. Į šventę atvyko Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys Darius Ulickas, Betygalos seniūnijos seniūnė Gitana Lušienė, Steponkaimio bendruomenės pirmininkė Audronė Stankevičienė, kaimų bendruomenės „Berteškiai“ tarybos narė Asta Montvydienė, kurie išsakė gražius linkėjimus bendruomenei. Šventės metu buvo paminėtas kaimų bendruomenės „Saugailiai“ 20 metų veiklos jubiliejus, pagerbti ir apdovanoti bendruomenės nariai. Renginio metu skambėjo kolektyvo „Radasta“ dainos (vadovė – Renata Aleksiejienė), dainomis taip pat džiugino Raseinių rajono kultūros centro Kaulakiuose moterų vokalinis ansamblis „Septima“, moterų vokalinis duetas, solistė Audronė Grinienė (vadovas – Valdas Paulauskas), vaikų dienos centro šokėjai ir dainininkai (vadovė – Vita Sokienė), mažoji smuikininkė Elada Pundziūtė. Gražų koncertą padovanojo grupė „Nerija“. Renginį vedė kultūros renginių organizatorė Betygalos seniūnijoje Janina Baltkojienė, įgarsino Donatas Kartanas. Po koncerto visi dalyviai ragavo šventinio torto, bendravo ir aptarė Saugailių bendruomenės 20 metų veiklą, siūlė idėjas kitiems metams.
Dėkojame visiems prisidėjusiems ir padėjusiems pasiruošti, kad įvyktu tokia graži šventė. Bendruomenės didžiausias rūpestis – telkti kaimo bendruomenę bendruomeninės veiklos stiprinimo srityje, stengtis, kad ir toliau būtų tęsiamos kultūrinės tradicijos. Kita šio projekto dalis – Rudens darbų užbaigimo šventė, vyks kaimų bendruomenėje „Berteškiai“.

Regina Šileikienė, kaimų bendruomenė „Saugailiai“ pirmininkė