text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

        Paskutiniaisiais rudenėjančios saulės spinduliais ir atliekamais darbais džiaugėmės tarpusavyje vieni su kitais. O su kuo, paklausite. Štai gi su kuo. Draugiškos Lenkijos 20 atstovų, atvykusių iš Liublino apylinkių tris rugsėjo dienas – septynioliktąją, aštuonioliktąją ir devynioliktąją Raseinių rajone pažintinio apsilankymo metu apžiūrėjo, kaip raseiniškiai saugo tėvų ir protėvių tradicijas bei diegia naujas. Lenkų atstovų tikslas šioje kelionėje buvo susipažinti su ES teritorijoje saugomu nematerialiu paveldu, įsigilinti kaip jungtinėmis lenkų ir raseiniškių pajėgomis įgyvendinamI bendrI projektai, apsikeisti gerąja patirtimi, taip pat susipažinti ir su sklaidos gerinimu. Tikslas, kaip sako Raseinių rajono vietos veiklos grupės „ Raseinių krašto bendrijos“ pirmininkas Vincas Blinstrubas, kuris šią grupę lydėjo visas dienas, buvo pasiektas. Paskutiniąją kelionės dieną lenkai aplankė ne vienerius metus rajone tituluojamą gražiausia ir didžiausia kaimo bendruomenę – Norgėlus. Prie įvažiavimo lenkų delegaciją sutiko Raseinių seniūnijos seniūnas Rolandas Klusas, Norgėlų kaimo bendruomenės atstovai. Lenkijos VVG „ Dolina Gielszwi“ ir „ Promenada S12“ atstovai susipažino su prieš metus nutiestu pėsčiųjų taku, gerėjosi liaudies meistro Sauliaus Jociaus darbais Senjorų parke ir visoje gyvenvietėje, apžiūrėjo kitus pagal „ LEADER „ programą atliktus darbus mūsų kaime. Didžiulį susidomėjimą sukėlė vasaros estrada, prie kurios ne tik ES Sąjungos projektų, bet ir savivaldybės lėšomis, o ypač savanorių norgėliškių darbo rankomis atlikta daugybė darbų, kur rengiamos didžiausios šventės įvairiais metų laikais, o kaimo vaikučiai mėgaujasi įrengta žaidimų aikštele, vietos jaunimas ir atvykę jų svečiai žaidžia tinklinį, mėto krepšinį ar sportuoja ant įrengto skersinio. Na, o didžiausias siurprizas delegacijos dalyviams buvo tai, kad prie bendruomenės namų maršo garsais juos sutiko muzikantai, vadovaujami norgėliškės meno vadovės Zitos Žemaitienės. Kaimynai stebėjosi išlaikomu meno kolektyvų skaičiumi, stebėjosi gyvenvietės ir gamybinių centrų tvarkoma aplinka, žmonių darbštumu ir supratimu apie bendruomeniškumą, rėmėjų pagalba šiai bendruomenei. Susipažinę su ant seno pastato išdygusiais ištaigingais bendruomenės namais ir norgėliškių atliekamais darbais, atspindinčiais minėtų projektų įgyvendinimą, lenkų delegacijos vadovai dėkojo VVG grupės pirmininkui, seniūnijos seniūnui ir Norgėlų kaimo žmonėms už partnerystės išsaugojimą tarp šių dviejų tautų, ypač įgyvendinamą projektą „ Mūsų šaknys ir tradicijos šiandien“. Didžiausias įvertinimas už daugybę atliktų ir dar idėjose esančių darbų buvo tai, kad Norgėlų kaimo saviveiklininkai kartu su Raseinių VVG nariais yra pakviesti į Liubliną – Lenkiją šio bendro projekto užbaigimui dar 2018 metais. Delegacijos dalyvius po Norgėlų kaimą lydėjo ir pasikeisdami vienas su kitu kalbėjo bei rodė grąžujį Norgėlų kaimą, šių eilučių autorė, bendruomenės tarybos narė St. Neverdauskienė, jau minėti V. Blinstrubas ir R. Klusas. Aidint lenkiškoms ir lietuviškoms melodijoms su pakilia abiejų tautų atstovų nuotaika, lenkų delegacija buvo išlydėta į savo Tėvynę.

St. Neverdauskienė
Norgėlų kaimo bendruomenės tarybos narė