text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Raseinių  rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ , kodas LEADER-19.2-6, veiklos sritis – „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  (reglamentuoja KPP, kodas LEADER-19-2-6.2) ir „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“  (reglamentuoja KPP, kodas LEADER-19-2-6.4) ir priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4)  veiklos sritį  „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4.1).

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. rugsėjo 5 d. 8.00 val. iki 2019 m. spalio 14 d. 17.00 val.

Nuoroda į kvietimo Nr.5 dokumentus:  http://raseiniuvvg.lt/vietos-projektai-2016-2023-m/informacija-pareiskejams/kvietimas-teikti-vietos-projektu-paraiskas-nr-5/