text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra Viesinimo-zenklai-visi-kartu-1024x169.gif

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ priemones:

VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, veiklos sritį „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1

https://raseiniuvvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektu-paraiskas-nr-13/

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritį  – „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (reglamentuoja KPP), (kodas LEADER-19.2-7.2)

https://raseiniuvvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektu-paraiskas-nr-14/