text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Kėdainių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba 2024 m. birželio 5 d. organizavo renginį „Savivaldybių nevyriausybinių organizacijų tarybų geroji patirtis stiprinant nevyriausybinį sektorių“. Renginio tikslas – aptarti ir pasidalinti nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politikos įgyvendinimo savivaldybėje gerąja praktika, išskiriant praktinius jos įgyvendinimo aspektus bei sprendžiant nevyriausybiniam sektoriui aktualius klausimus. Renginio metu buvo pristatyta Kėdainių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklos 2014–2024 metų veiklos patirtis, pasiekti rezultatai ir planuojami ateities darbai. Diskusijos metu Kėdainių, Raseinių, Jonavos, Ukmergės, Kaišiadorių rajonų, Birštono ir Rietavo savivaldybių NVO tarybų nariai, Savivaldybių administracijų atstovai aptarė sėkmės istorijas, įvardino Savivaldybių NVO tarybų ir nevyriausybinių organizacijų veikloje kylančius iššūkius, galimus jų sprendimo būdus. Diskusijos metu buvo akcentuota tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo tarp atskirų Savivaldybės administracijos skyrių svarba ir reikšmingumas, siekiant kurti kuo geresnes sąlygas nevyriausybinėms organizacijoms veikti savivaldybėje. Labai svarbu susitarti dėl bendrų tikslų, jų siekti, pasitikėti ir palaikyti vieniems kitus. Renginyje dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos narės Ona Babonienė, Loreta Sirvidienė, Žaneta Vaištarienė ir Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos narė Gražina Andraitienė.
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus informacija