text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Artėjant metų pabaigai vėl susirinko 2022 m. gruodžio 10 d. Mirklių bendruomenę padėkoti už nuveiktus gražius darbus, pabendrauti garsina jos darbštūs ir aktyvūs žmonės. Tikrai galiu pažadėti, kad svarbūs darbai Mirkliuose nesibaigė laukia bendruomenės namų atidarymo šventė, bus vykdomi dar ir kiti projektai. Bendraukime šiandien ir dalinkimės gerumu. Padėkos vakare koncertavo RRKC Ramonų mišrus vokalinis ansamblis ,,Ramūs monai“ ir Mirklių bendruomenės ansamblis ,,OKTA-VA“ bei vadovas Vaidotas Vilkas.
Bendruomenės nariai buvo apdovanoti nominacijomis: ,,Metų darbštuolis “ Vilmai Beišienei, Jonui Palubinskui, Algimantui Andraičiui, Donvinai Dambrauskaitei, Genovaitei ir Vytautui Abraičiams, Irenai ir Jonui Ambrulaičiams, Ingridai ir Alvydui Kučinskiams, Neringai Šlopšnienei, Skaidrei Kinderienei, Danutei ir Robertui Kreimeriams, Juditai Bernatavičienei, Reginai Martišienei, Linai Saunorienei, už paprastus, bei svarbius darbus, indėlį į Mirklių kaimo bendruomenės veiklą, aktyvų dalyvavimą bendruomenės šventėse ir įvairiapusę pagalbą jos. Nominacija ,,Metų geradaris“ Nijolei ir Viliui Irkmonams, Onutei ir Edmundui Kazbarams, Birutei Andriulienei , Andželai Milašiūtei, už savanorystę, nuolatinę paramą ir aktyvų dalyvavimą Mirklių kaimo bendruomenės veikloje. Nominacija ,,Metų stebūklas“ UAB ,,RSB“ direktoriui Jonui Zieringiui už tikrą stebuklą ir išsipildžiusią svajonę- greitą Raseinių rajono Mirklių kaimo bendruomenės namų statybą. Nominacija ,,Metų bendrystė“ RRKC Ramonuose mišriam vokaliniam ansambliui ,,Ramūs monai“ bei vadovui Vaidotui Vilkui ir bendruomenės pirmininkei Dalytei Raudonienei, už bendradarbiavimą ir dalyvavimą Mirklių kaimo bendruomenės šventėse ir bendrų tikslų siekimą. Nominacija bendruomenės ,,Metų draugas“ Raseinių Globos namams už draugystės jausmą ir dalyvavimą visuose Mirklių kaimo bendruomenės renginiuose. Buvo skirta padėka RRKC kultūrinių renginių organizatorei Žanetai Vaištarienei už bendradarbiavimą ir Raseinių rajono Mirklių kaimo bendruomenės švenčių organizavimą.
Vykdėme ir eismo saugumo projektą, nes Mirklių kaimo bendruomenė dalyvauja konkurse ,,Eismo saugumas bendruomenėse“. renginio vedančioji Žaneta Vaištarienė pravedė viktoriną – konkursą. Tikslas šviesti bendruomenės narius, saugaus eismo klausimais, siekiant mažinti nukentėjusiųjų keliuose skaičių. Taip pat siekiama skatinti visus saugiai elgtis kelyje, ir stebint pėsčiuosius, o po atsakymų į klausimus išdalino su bendruomenės pirmininke Gražina Andraitiene po šviesą atspindintį atšvaitą, liemenes ir pirkinių krepšius.
Po gražaus koncerto, apdovanojimų ir atvyko lauktasis Kalėdų senelis su daug daug dovanų, bei snieguole, zuikiu , beždžione ir iškalbingu verslininku.
Gyvenimas yra nuostabiausia pasaulyje pasaka ir didžiausias įkvėpimo šaltinis. Todėl kurkime ir dalinkimės stebuklais!
Po eglute linkiu visiems rasti pačių brangiausių dovanų – turėti jėgų tęsti pradėtus darbus, stiprybės, svajų, naujų minčių, skambančių dainų, įkvėpimo kibirkštėlės ir šypsenų – šviesių, švelnių. Su Šv. Kalėdom! Ir artėjančiais Naujais Metais!

Raseinių rajono Mirklių kaimo bendruomenės
pirmininkė Gražina Andraitienė