text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Kaimų bendruomenė,,Steponkaimis“ įgyvendino projektą pagal 2017 m. nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 m. veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse. Projektas buvo skirtas socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir grupėms (senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimui į bendruomenės gyvenimą organizavimas). Įgyvendindami projektą įsigijome marškinėlių, kuriuos padovanojome socialinę atskirtį turintiems asmenims. Siekiame, kad asmenys daugiau įsitrauktų į sportinę ir kultūrinę bendruomenės veiklą. Taip pat įsigijome nešiojamą garso sistemą, kurią naudosime renginių metu.
Audronė Stankevičienė
Kaimų bendruomenės ,,Steponkaimis“ pirmininkė