text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Kaimų bendruomenė ,, Viduklė“ teikė paraišką gauti paramą pagal veiklos sritį ,,Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo. Projektui įgyvendinti finansavimą skyrė ŽŪM. Taip pat 11 proc. projekto išlaidų skyrė Raseinių rajono savivaldybės administracija.

Didelį dėmesį bendruomenė skiria savo krašto papročių bei tradicijų puoselėjimui ir išsaugojimui, todėl pastoviai reikia gerinti bendruomenės materialinę bazę, plėsti vykdomas veiklas ir aktyvinti gyventojus.  Priraukiame nemažai Viduklės ir aplinkinių kaimų gyventojų. Kiekvienais metais ieškoma įvairių būdų,  kaip sudominti kaimo žmogų, todėl bendruomenės nariai aktyviai įsijungia į įvairių renginių, švenčių organizavimą ir stengiasi, kad  pritrauktume kuo didesnį ratą lankytojų.

Projekto tikslas – gerinti bendruomenės materialinę bazę, plėsti vykdomas veiklas ir aktyvinti gyventojus.

Projekto metu įsigijome minkštą kampą, žurnalinį staliuką, dvigubą mikrofono sistemą su rankiniu mikrofonu – siųstuvu ir mikrofono lankeliu, dvi mobilias drabužių kabyklas, spintelę kriauklei, keturis stalus, viryklę, dulkių siurblį šluotą, informacinę lentą.

Įsigijus numatytas prekes pagerėjo bendruomenės narių veiklos sąlygos, praturtėjo materialinė bazė, bendruomenės nariai aktyviau įsijungs veikti, dalyvauti įvairiuose renginiuose, susibūrimuose.

Kaimų bendruomenės pirmininkė Regina Morkuvienė