text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Kaimų bendruomenė „Saugailiai“ metų pradžioje pateikė projekto paraišką ,,Kaimų bendruomenės „Saugailiai“ materialinės bazės stiprinimas“ Žemės ūkio ministerijai 2021 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai remti konkursui, o gegužės mėnesį iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos gavo patvirtinantį raštą apie gautą paramą projekto įgyvendinimui. Žemės ūkio ministerija skyrė 3000,00 Eur projekto įgyvendinimui, 11 proc. projekto vertės išlaidų, t. y. 370,79 Eur prie projekto įgyvendinimo piniginėmis lėšomis prisidėjo Raseinių rajono savivaldybė.
Projekto metu buvo įsigyta baldų (kėdžių, stalų), garso kolonėlė, fotoaparatas, teniso stalas, buvo įrengta nauja patalpa vidaus tualetui.
Įgyvendinto projekto dėka sustiprinta materialinė bazė ir išplėsta bendruomenės visuomeninė veikla. Projekto rezultatais gali džiaugtis įvairių amžiaus kaimo gyventojai ir svečiai.

Gitana Lušienė