text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Kaimų bendruomenė „Viduklė“ 2019 m. spalio mėn. pateikė paraišką projektui „Kaimų bendruomenės ,,Viduklė“ kultūrinės materialinės bazės stiprinimas“ lėšų gavimui pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, veiklos sritį „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1.
Projekto veikla yra skirta kaimų bendruomenės „Viduklė“ tradicijų (tradicinio renginio „Rudens taku“ organizavimas) išsaugojimui ir puoselėjimui, stiprinant kultūrinę materialinę bazę. 2020 metais projekto įgyvendinimui kaimų bendruomenei „Viduklė“ yra skirtas finansavimas. Projekto „Kaimų bendruomenės,, Viduklė“ kultūrinės materialinės bazės stiprinimas“ įgyvendinimui dalį lėšų skyrė Raseinių rajono savivaldybės administracija. Projekto vykdymas vyko dviem etapais.
Kaimų bendruomenės „Viduklė“ tradicijų (tradicinio renginio „Rudens taku“ organizavimas) išsaugojimui ir puoselėjimui, stiprinant kultūrinę materialinę bazę už 4785,83 Eur skirtas projekto lėšas įsigyta: (4 vnt.) darbo stalų, (2 vnt.) lentynų, (2 vnt.) spintų, (2 vnt.) biuro spintelių, (15 vnt.) roletų, (30m.) užuolaidų, (1 vnt.) šaldytuvas, (1 vnt.) mikrobangų krosnelė, (10 vnt.) sceninių suknelių, (20 vnt.) rėmelių A4, (20 vnt.) padėkų A4, (10 vnt.) suvenyrų- vazų, (1 vnt.) sintezatorius, dalyvių maitinimo paslauga 100 žmonių. Visos įgytos priemonės buvo naudojamos tradicinio renginio „Rudens taku“ organizavimui.
Įgyvendintas projektas „Kaimų bendruomenės ,,Viduklė“ kultūrinės materialinės bazės stiprinimas“ leis išsaugoti ir puoselėti kaimų bendruomenės „Viduklė“ tradicines šventes, sustiprės kultūrinė materialinė bazė. Galėsime praturtinti bendruomenės kultūrinę veiklą, subursime bendruomenės narius ir aplinkinių kaimų gyventojus, aktyviau bendrauti ir bendradarbiauti. Skatinsime gyventojų užimtumą, sutelktumą, išsaugojant tradicijas ir puoselėjant bendrąsias vertybes. Bus stiprinamas Viduklės bendruomenės sutelktumas, skatinamas vietos gyventojų užimtumas ir saviugda, bendruomenės narių solidarumas, savanoriškos veiklos populiarinimas, gerinama aplinkos kokybė.
Kaimų bendruomenės ,,Viduklė “pirmininkė Regina Morkuvienė