text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

    zum-logotipas-2   Paramą kaimo bendruomenėms skiria ne tik Europos Sąjunga, bet ir mūsų valstybė. 2016-aisiais, kurie yra paskelbti Vietos bendruomenių metais, Žemės ūkio ministerija savo kraštą auginančioms kaimo bendruomenėms skyrė dar daugiau lėšų nei pernai – virš vieno milijono eurų. Kaimų bendruomenė „Sujainiai“ pasinaudojo galimybe ir kreipėsi dėl paramos bendruomenės materialinei bazei stiprinti. Buvo parašytas ir laimėtas projektas „Bendruomenės gerovei stiprinti“. Bendra projekto vertė 2357,40 Eur. prašoma paramos suma buvo 1980,22 Eur, 16 % projekto vertės – 377,18 Eur kofinansavo Raseinių rajono savivaldybė. Daugiausia projekto lėšų, 1500 Eur buvo skirta moteriškų žemaitiškų tautinių kostiumų įsigijimui. Kaimų bendruomenė „Sujainiai“ glaudžiai bendradarbiauja su Raseinių rajono kultūros centru Sujainiuose, kur šiuo metu buriasi tautinių šokių ratelis. Anksčiau galimybių šokti tautinius šokius nebuvo, kadangi nei bendruomenė, nei kultūros namai neturėjo nei vieno tautinio kostiumo. Tautiniai kostiumai yra būtini ir minint valstybines šventes.

     Taip pat už paramos lėšas įsigijome bendruomenės vėliavą, kuriai eskizą nupiešė aktyvi bendruomenės narė Janina Šiuipienė, o savo patarimais ir pastabomis, kuriant bendruomenės vėliavą prisidėjo bendruomenės tarybos nariai Ramutė Linkienė ir Pranas Laurinavičius. Už paramos lėšas įsigijome treniruoklį, infraraudonųjų spindulių šildytuvą, kadangi bendruomenės patalpos žiemos metu yra apšildomos elektra, o taip pat kavos perkolatorių, kuris bus naudojamas visų bendruomenės renginių ir švenčių metu.

Kaimų bendruomenės „Sujainiai“ pirmininkė Virginija Kiaušienė