text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Kaimų bendruomenė „Sujainiai“ kartu su partneriais Lakštučių kaimų bendruomene ir V.O. „Slabada“ įgyvendino projektą „Bendroje veikloje mes esame stiprūs“ pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Projektui buvo skirta 886,00 Eur.
Bendruomeniška draugystė tarp Paliepių seniūnijoje esančių bendruomenių yra užsimezgusi jau senai. Įgyvendinus bendrus tikslus ir žinodami bendruomenių narių poreikius, rengiame bendras edukacines veiklas, organizuojame renginius, vykstame į pažintines ekskursijas. Taip aktyvindami bendruomenės veiklą, skatindami bendruomenės narių kūrybiškumą, pilietiškumą ir gyvenimo kokybės ugdymą.

Aktyvinti bendruomeninę veiklą, skirtą bendruomenės narių kultūrinei veiklai ir tarpusavio pasitikėjimo gerinti, surengėme tris tradicinius renginius, kuriuose dalyvavo Sujainių, Lakštučių ir Slabados bendruomenių nariai, kitų bendruomenių atstovai, Raseinių rajono savivaldybės vadovai ir tarybos nariai. Lakštučių kaimų bendruomenė tradicinio renginio „Po darbų pabūkime kartu“ organizavimui įsigijo 4 sulankstomus stalus, visuomeninė organizacija „Slabada“ renginio „Advento vakaras“ organizavimui įsigijo 15 minkštų kėdžių ir kaimų bendruomenė „Sujainiai“ šventės „Sujainiams 430“ organizavimui įsigijo 1 žaliuzę, kuri pakabinta bendruomenės salėje ir 1 roletą, kuris pakabintas virtuvėlėje bei 12 staltiesių, kurios naudojamos renginio metu.

Projektu „Bendroje veikloje mes esame stiprūs“ siekėme pagerinti ir sustiprinti bendruomenės veiklą, gyventojų užimtumą ir laisvalaikio praleidimą. Siekiame burti bendruomenės narius bendrai veiklai, organizuojant įvairius renginius, dalijantis gerąja patirtimi su kaimyninėmis ir atokesnėmis kaimų bendruomenėmis. Sujainių, Slabados, Lakštučių kaimų gyventojai ir bendruomenės nariai galės aktyviau įsitraukti į bendruomeninę veiklą, kuri bus skirta aktyvinti bendruomenės narių saviraiškos ir kūrybiškumo plėtojimo galimybes. Taip praturtinsime bendruomeninę veiklą, skatinsime gyventojų užimtumą, sutelktumą organizuojant įvairiausias veiklas bei vaikų ir jaunimo užimtumą.

Kaimų bendruomenės „Sujainiai“ pirmininkė Rita Visockienė

Nuotraukos: R. Visockienės, L. Kuzmarskienės, L. Navickaitės – Laurinaitienės