text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Raseinių rajone šie, 2017 metai, buvo gausūs įvykiais bendruomenių gyvenime. Išvykos, bendros šventės, projektinė veikla. Galima sakyti, kad įvykiai sekė vienas paskui kitą. Visur buvo matyti žmonių entuziazmas, noras dalyvauti bendruomenių veikloje, pasidžiaugti savo veiklos rezultatais.
Kaimo bendruomenė Paliepiai gruodžio 1-ąją paminėjo savo 15 metų veiklos sukaktį. Nemažas laiko tarpas ir daugybė įvairios veiklos buvo per pastarąjį laikotarpį. Bendruomenė įsikūrė 2002 metais. Ji buvo viena iš pirmosios bangos bendruomenių judėjimo Raseinių rajone. Ir dabar pribrendo laikas pakalbėti apie tai kas buvo nuveikta. Kartu pristatėme savo bendruomenės įvykdytą projektą ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, kuriam, pagal pateiktą paraišką, dalinai lėšų skyrė Raseinių rajono savivaldybė.
Gruodžio 1 – osios vakarą į Paliepių laisvalaikio salę susirinko gausus būrys kaimo gyventojų, bendruomenės narių. Teko paieškoti papildomų kėdžių, kad galėtume pasodinti visus svečius ir kaimo gyventojus. Jų buvo gal kiek daugiau negu 70, tiksliai ir sunku suskaičiuoti buvo…
Gražiai papuošta salė ir skaičius „15“ sakė, kad bus neeilinis renginys. Šurmulys salėje nutilo ir mūsų – Paliepių kaimo poetas, Lietuvos Nepriklausomųjų poetų sąjungos narys, Alfonsas Vaičiulis, savo eilėmis pradėjo šventinį vakarą. Gerbiamo Alfonso skaitomos eilės šiltai nuteikė visus susirinkusius. Jose išgirdome meilę gimtajam Paliepių kaimui, žmogaus svarbą gyvenime.
Po gražių eilių, kaimo bendruomenės Paliepiai pirmininkas Benediktas Siliūnas pakvietė į sceną pasidalinti prisiminimais apie tai kaip gi sekėsi įkurti šią organizaciją, jos įkūrėją – pirmąjį bendruomenės pirmininką Zenoną Dubinską. Zenonas įdomiai papasakojo visą įvykių eigą kaip steigėsi bendruomenė, kodėl jos reikėjo tuo metu. Prisiminėme senus, tačiau malonius įvykius. Po to kalbėjo buvęs sekantis bendruomenės pirmininkas Arūnas Stumbra. Jisai palinkėjo sėkmės bendruomenei visuose darbuose ir pažadėjo padėti dabartiniam pirmininkui Benediktui.
Paliepių moterų vokalinis ansamblis, vadovaujamas Vaidos Aputytės, padainavo keletą gražių dainų. Vakaro šventėje dalyvavo kviestiniai svečiai: LR Seimo narė Vida Ačienė ir padėjėja Jūratė Garliauskienė. Gerbiama Seimo narė Vida palinkėjo bendruomenei kūrybingos ir darnios veiklos, pasidžiaugė susirinkusių žmonių gausa ir paminėjo, kad į Paliepius jau smagiau važiuoti, nes prasidėjo kelio asfaltavimo darbai. Pastaroji mintis buvo palydėta plojimais. Seimo narės padėjėja Jūratė savo ruožtu pasveikino visus susirinkusius, pasidžiaugė žmonių noru būti kartu, palinkėjo sėkmės dalyvaujant visuose bendruomenių finansavimui skirtuose projektuose ir ataskaitų rašyme. Kartu gerbiama Jūratė yra ir Gervinės kaimo bendruomenės pirmininkė, todėl jai yra žinoma koks sunkus atsakingas yra kaimo bendruomenės pirmininko darbas. Jūratė palinkėjo Paliepių bendruomenei dirbti kartu, kurti naujus projektus ir džiaugtis savo nuveiktais darbais.
Vėl skambėjo Paliepių moterų vokalinio ansamblio dainos ir scenoje pasirodė LR Seimo nario Arvydo Nekrošiaus padėjėjas Kęstutis Užemeckas. Jis linksmai ir sąmojingai pasveikino visus bendruomenės narius su gražiu jubiliejumi, palinkėjo gražių ir prasmingų darbų, palinkėjo pirmininkui Benediktui energijos. Po to kalbėjo kartu atvykusi Seimo nario padėjėja Skaidrutė Žuvelaitienė. Ji prisiminė tuos momentus, kai buvo prie bendruomenių judėjimo Raseinių rajone ištakų, diskutavo su buvusiu pirmininku Zenonu apie tai kaip geriau ir prasmingiau suformuoti šį visuomeninį judėjimą ir įteisinti jį kaip organizaciją. Po to pasveikino visus šventės dalyvius su 15 metų veiklos sukaktimi ir palinkėjo sėkmės.
Šventė tęsėsi ir svečiai toliau sakė sveikinimus. Labai nuoširdžiai pakalbėjo rajono tarybos narys, Gėluvos kaimo bendruomenės pirmininkas, buvęs Paliepių kaimo gyventojas – Jonas Vazgys. Jis sakė, kad sugrįžo namo, o ne į svečius atvažiavo. Daugeliu gerų darbų ir pagalbos patarimų Jonas padėjo Paliepių kaimo bendruomenei, dabartiniam pirmininkui Benediktui įgyvendinti bendruomenės projektus, puošiančius ir gerinančius kaimo gerbūvį. Jonas palinkėjo visiems bendruomenės nariams ir kaimo gyventojams geros sveikatos, sėkmės darbuose ir visose veiklose. Paminėjo, kad jam visuomet smagu padėti savo patarimais veikliems žmonėms. Ačiū Jonui.
Ariogalos kaimiškosios seniūnijos seniūnės Valerijos Jankauskienės vardu nuoširdžius sveikinimus ir daug gražių palinkėjimų bendruomenės veiklos 15 metų sukakties proga perdavė seniūnijos specialistas, kaimo bendruomenės Paliepiai tarybos narys, Zenonas Dubinskas.
Pasveikinti Paliepių bendruomenės atvyko ir patys artimiausi kaimynai – Didžiulių, Grajauskų, Milašaičių bendruomenių vadovai ir atstovai. Visi linkėjo stiprybės, sveikatos, kantrybės ir susitelkimo darbuose ir šventėse. Daugybė gražių žodžių, palinkėjimų išgirdome iš atvykusių svečių. Nuotaikingą ir šmaikštų žodį bei gražius palinkėjimus bendruomenei išsakė rajono tarybos narys Andrius Bautronis. Jis palinkėjo nepamiršti tautiškumo, dirbti susitelkus ir visus klausimus spręsti kartu. Taip pat pastebėjo tautinius motyvus mūsų, Paliepių kaimo bendruomenės, vėliavoje.
Salėje skambėjo visame Raseinių rajone ir Respublikoje žinomi „auksiniai balsai“ – Rita Urbonienė ir Vaida Aputytė. Jos padainavo poeto Vaičiulio žodžiais sukurtą dainą „Sandrava“.
Bendruomenės 15 metų veiklos sukakties proga buvo pagaminti sieniniai kalendoriai su Paliepių kaimo vaizdais, informaciniai lankstinukai apie Paliepių kaimą, specialūs šventės lipdukai, reklaminė užsklanda skirta jubiliejui bei sukurtas kaimo bendruomenės veiklos pristatymas skaitmenine forma. Kalendorius maketavo ir visą skaitmeninę informaciją surinko bei paruošė demonstravimui, pasirūpino būsimų kalendorių grafiniu dizainu, kartu su keletu bendruomenės tarybos narių sudarė scenarijų bendruomenės narė Laima Siliūnienė.
Daug žmonių dirbo kartu, kad įvyktų ši puiki šventė – bendruomenės narė Aurelija Valaitienė su kaimyne Virginija ir keletas jos pagalbininkių pasirūpino maisto atvežimu ir paruošimu, kiti kartu su laisvalaikio salės vadove Regina Krušinskiene rūpinosi salės puošimu, treti kūrė šventinę nuotaiką ir gavosi puikus rezultatas – paminėjome kaimo bendruomenės Paliepiai 15 metų veiklos sukaktį.
Šventės pabaigoje šaunų koncertą su šokiais ir žaidimais visiems surengė kviesti atlikėjai – „Pusbroliai Aliukai ir sesutė Silvija“. Pasveikinome atlikėją Silviją su gimtadieniu ir šokom, dainavom, smagu buvo…
Kiekviena šventė neišvengiamai turi savo rėmėjus. Ačiū šiems žmonėms ir organizacijoms už suteiktą paramą. Tai Raseinių rajono savivaldybė, Kauno medžiotojų klubas „Verdenė“, Žemės ūkio kooperatyvas „Normas“, 7 kaimo bendruomenės Paliepiai tarybos nariai, keletas kaimo gyventojų skyrė finansinę paramą šventei. Kartu dėkojame Ariogalos valgyklos „Rūta“ vedėjai Nijolei Vitkauskienei už skanų maistą ir gerą kavą.

Kaimo bendruomenės Paliepiai
pirmininkas Benediktas Siliūnas