text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

  Mūsų bendruomenė gyvuoja 6 metai. Džiaugiamės pasikeitusia aplinka, laimingesniais žmonėmis. Mūsų renginiai organizuojami Savivaldybės Kaimo plėtros programos ir Respublikos biudžeto Projektams skirtomis lėšomis.
Šiais metais Savivaldybės lėšomis buvo finansuotas projektas „Kultūros savitumo išsaugojimas ir tradicijų tęstinumas“. Už gautus Savivaldybės pinigus įsigytos būtinos kanceliarinės prekės; priemonės darbui ir projektų rengimui, talkų organizavimui. Organizuoti renginiai Kejėnų archeologiniame komplekse. Organizuotose šventėse ant Kėjėnų piliakalnio dalyvauja 100- 150 žmonių. Džiugina tai, kad kaskart vis daugiau į renginius ateina jaunimo. Tai rodo, kad jaunimą domina Baltų bei šio krašto tradicijos, papročiai. Meno kolektyvai, kurie dalyvauja šventėse, atlieka liaudiškas daina, organizuoja žaidimus ir suburia įvairaus amžiaus žmones. Tai mažina socialinę atskirtį, kaimo žmones prasmingiau,geriau leidžia laisvalaikį, mokosi bendrauti. Mūsų organizuotuose renginiuose nuostabiai pasirodė kolektyvai: „Viduramžiai LT“, Raseinių RKC Moterų ansamblis „Degulė“, Milašaičių kaimo bernai“, Ramonų bendruomenės moterų ansamblis ir kt.
Įgyvendinome ES lėšomis finansuojamą, Rajono vietos veiklos grupes „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijoje planuotą, „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“, projektą „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“. Už gautas lėšas bendruomenė įsigijo DRONĄ ir nešiojamą garso aparatūros kompleksą, kuriuos sėkmingai naudojame tradiciniams renginiams Kejėnų archeologiniame komplekse Raseinių rajono kaimų bendruomenių sporto švenčių įamžinimui, Bendruomenės istorijos kūrimui.

KB „Palukstys“ Gražina Pečkaitienė