text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Siekiant užtikrinti ir skatinti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politiką savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, 2021 m. gruodžio 30 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-319 yra sudaryta naujos kadencijos Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba (toliau – NVO taryba). NVO tarybą sudaro 16 narių, iš kurių 8 nariai atstovauja NVO sektorių ir 8 nariai – vietos valdžios institucijas. Dvejų metų laikotarpiui išrinktoje taryboje NVO sektorių atstovauja: Tadas Ambrozaitis, asociacijos „Raseinių liberalus jaunimas“ pirmininkas, Jūratė Dabžanskienė,Šiluvos neįgaliųjų globos bendrijos pirmininkė, Irena Dapkuvienė, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ pirmininkė, Donata Klizienė, VšĮ ,,Ariogalos tėkmė“ direktorė, Daiva Lapkauskė, Raseinių Rotary klubo narė, Regina Lukošienė, kaimų bendruomenės „Dumšiškiai“ pirmininkė, Asta Montvydienė, Raseinių krizių centro direktorė ir Tomas Totulis, asociacijos ,,Raseinių krepšinis“ prezidentas. Savivaldybės institucijas ir įstaigas atstovauja rajono savivaldybės tarybos nariai: Alfredas Bardauskas, Jūratė Garliauskienė, Giedrius Kunigiškis, Kęstutis Užemeckas, Jonas Vazgys, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla, savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Sirvidienė, savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Gintarė Žemgulė. Sausio 12 d. NVO taryba susirinko į pirmąjį posėdį išrinkti pirmininką ir jo pavaduotoją. Posėdžio dalyvius pasveikino Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Irma Juknevičienė. Jie palinkėjo siekti didelių tikslų ir gerų rezultatų, vienyti ir aktyvinti visas rajono nevyriausybines organizacijas. Posėdžio metu, įvykdžius visas slapto balsavimo procedūras, NVO tarybos pirmininke vienerių metų kadencijai išrinkta Savivaldybės tarybos narė Jūratė Garliauskienė, pavaduotoju – Tomas Totulis, asociacijos ,,Raseinių krepšinis“ prezidentas. Jūratė Garliauskienė vadovavo ankstesnės kadencijos NVO tarybai, todėl jau turi patirties, gali labiau užtikrinti darbų tęstinumą.

Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba planuoja analizuoti įvairus su NVO veikla susijusius dokumentus, ieškoti būdų kaip aktyvinti ir skatinti Raseinių rajono nevyriausybines organizacijas.