text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Siekiant užtikrinti ir skatinti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politiką savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu yra sudaryta naujos dviejų metų kadencijos Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba. Sausio 17 d. įvyko pirmasis Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdis. Posėdžio dalyvius pasveikino ir aktyvios veiklos palinkėjo Raseinių rajono savivaldybės vicemeras Jonas Vazgys ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas. Posėdžio dalyviai prisistatė, papasakojo apie savo veiklą NVO srityje, išsakė savo lūkesčius. Pagal šios tarybos nuostatus, pirmininkas ir jo pavaduotojas yra renkami slaptu balsavimu. Įvykdžius visas slapto balsavimo procedūras, tarybos pirmininke išrinkta Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ pirmininkė Irena Dapkuvienė, pavaduotoju – Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys Linas Bielskis. Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba planuoja analizuoti įvairus su NVO veikla susijusius dokumentus, ieškoti būdų kaip aktyvinti ir skatinti Raseinių rajono nevyriausybines organizacijas, skleisti jų gerąją patirtį.

Loreta Sirvidienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė