text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Birželio vidurys – pats gražumas pievų, laukuose pakvimpa sukrautos kupetos, traška smilgos, ankstyvą rytmetį kutenasi paukšteliai paukštužėliai. Nors verk nuo tokio grožio. Štai tokį rytmetį Žaiginys bruzdėjo, šiušėjo, praeivio nosį gardžiausiais kvapais kuteno. Bendruomenės pirmininkas paskutinius nurodymus dalino, šeimininkės ruošėsi į švento Antano atlaidus, kaimo dizaineriai ir floristai pagrindinę šventės vietą dekoravo paskutiniais menininkų potėpiais, bibliotekininkė blaškėsi ruošdama parodą ir siekdama geriau bendruomenės istoriją atspindėti. Kaimas ruošėsi Pirmosios pradalgės šventei „Pustykim, vyrai, dalgelius“, kuri švenčiama pagrindinių miestelio atlaidų sekmadienį, jau seniai yra tapusi tradicine, rengiama dešimtus metus, o šiemet sutapo ir su Žaiginio bendruomenės „Bitupis“ dvidešimties metų jubiliejumi.
Šiemet šv. Antano atlaidai bažnyčioje nuskambėjo kartu su devintinių šv. mišiomis. Pagarbinę Aukščiausiąjį, nusilenkę šventajam Antanui, subruzdėjo, sugužėjo į šventę aplinkinių kaimų, Šiluvos seniūnijos, Raseinių rajono ir tolimų Lietuvos vietų sveteliai pasigrožėti Pirmąja virstančia pradalge, patiems dalyvauti šienavimo varžytuvėse, pabendrauti su ūkininkais, amatininkais, bitininkais, kaimynais, įsigyti namie pagamintos įvairios produkcijos, pažiopsoti į saviveiklininkų pasirodymus, susirungti sportinėse rungtyse.
Ir pravirko žolynai, glaudžiai guldami į pradalges. Šienavimo varžytuvėse dalyvavo Vizbarų, Katauskių, Gintaučių, Lyduvėnų, Vainotiškių (Kėdainių rajonas), Žaiginio kaimų ir miestelių šauniausi pjovėjai. Ech, moterys, žinoma, neatsiliko. Smarkiausiu, švariausiai plotą išpjovusiu pjovėju tapo Tadas Ranusas iš Vizbarų kaimo, jam ir atiteko pirmoji vieta. Moterų tarpe neprilygstama buvo taip pat Vizbarų kaimo pjovėja Vitalija Prialgauskienė – pirmosios vietos nugalėtoja. Matyt, vizbariškiai gerai savo dalgelius prižiūri. Antrąją vietą varžytuvėse laimėjo Gintas Tamutis iš Katauskių pievų, o moterų tarpe – Kotryna Raudytė iš Vainotiškių lankų. Trečioji vieta atiteko vainotiškiečiui Tadui Maniokui, kuris yra tikras šienavimo ir dalgelio mylėtojas, nes nepraleidžia nė vienų šienavimo varžytuvių. Garbaus amžiaus tėvukas yra tikras šienavimo profesionalas. O lyduvėniškei pjovėjai Janinai Petrauskienei atiteko trečioji vieta. Iš viso varžytuvėse dalyvavo dvylika labai talentingų ir stiprių pjovėjų. Tad teisėjams tikrai buvo darbo teisingai ir kritiškai nustatyti nugalėtojus. Tačiau teisėjai šienavimo varžytuvėse patyrę: Jonas Galinaitis, Jonas Vaitekūnas, Albinas Kuvikas teisėjauja jau ne vienerius metus, turi patirties.
Sportinėms rungtims vadovavo Raseinių rajono kultūros ir sporto centro specialistas Tautvydas Mikalauskas. Įvairiose smagiose rungtyse nugalėjo Daiva Račienė, Ieva Valinčiūtė, Jonas Vitkus, Gintarė Jasinskaitė, Gustė Petrauskaitė. Bendruomenės pirmininkas Arūnas Birvinskas apdovanojo visus šventės dalyvius, nugalėtojus suvenyrais iš molio, puodeliais su Žaiginio bendruomenės logotipu, diplomais, padėkomis.
Visą dieną miestelyje vingiavo Šiluvos seniūnijos meno kolektyvų, vadovaujamų meno vadovo Sauliaus Beniulio, giesmės: Šiluvos bardai, dainuojamosios poezijos duetas, Žaiginio dainų ansamblis „Sandrava“, Katauskių bendruomenės moterų kolektyvas „Pienė“ ir Tytuvėnų krašto armonikierių tranki kapela. O susibūrimą vainikavo kraštiečių „16 Hz“ linksmybė. Šventės organizatoriai – bendruomenės tarybos žmonės – nuoširdžiausiai dėkoja rajono bendruomenių pirmininkams, Savivaldybės tarybos nariams, kaimynams, bičiuliams iš kitų bendruomenių, visiems žaiginiškiams, dalyvavusiems šventėje, gražių žodelių pasakiusiems, palinkėjusiems. Jūsų buvimas kartu su mumis, palaikymas skatina mus drąsiau įgyvendinti bendruomenės plėtros planus ir žvelgti į bendruomenės ateitį.
Šventė surengta laimėjus Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos finansuojamą paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo konkursą, Nacionalinės mokėjimo agentūros skirtomis lėšomis. Iki kitų gražių susitikimų, mielieji, kad tik sausra pasitrauktų ir Žaiginio žolynai rasa pakviptų- kitąmet.
Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Žaiginio filialo vyr. bibliotekininkė Rita Šilvienė