text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Visuomeninė organizacija Ilgižių krašto kaimų bendruomenė „Santaka“ 2019 m. spalio mėn. įgyvendino antrąjį projekto etapą pagal  pateiktą  VPS priemonę  „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, veiklos srities „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1. Džiaugėmės galėdami  pristatyti įsigytas prekes ir jas  panaudoti surengtoje bendruomenės šventėje.  Už laiku ir kokybiškai įgyvendintą projektą esame dėkingi projekto partneriui- Raseinių r. savivaldybės administracijai, Vietos veiklos grupei „Raseinių krašto bendrija“.

Bendruomenės pirmininkė   Ana Šablauskienė