text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Visuomeninė organizacija kaimo bendruomenė ,,Gynėvė“, siekdama gerinti gyventojų poilsio ir laisvalaikio organizavimo sąlygas, baigė vykdyti projektą ,,Raseinių rajono Plikių kaimo viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės ,,Raseinių krašto bendrija“ 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (Nr. RASE-LEADER-6B-I-4-3-2018).
Sutvarkyta viešoji erdvė: įrengta nekilnojama stacionari lauko scena, pastatyti lauko treniruokliai, suoleliai, krepšinio stovai, vaikų žaidimo aikštelės kompleksas, šiukšliadėžes, sudėtos trinkeles, ištiestos dangos. Bendra projekto vertė 50,000 Eur, iš jų Es parama (80 procentų) 40,000 Eur, pareiškėjo lėšos (20 procentų) 10,000 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu sukurta viešoji erdvė tapo patrauklesnė kaimo gyventojams ir svečiams, pagerino įvaizdį, padidino vietovės patrauklumą. Bendruomenės namų aplinkos sutvarkymas skatina bendruomenės ir aplinkinių kaimų gyventojus, motyvuoja juos saviugdai ir kultūrinei saviraiškai, sustiprina solidarumo ir bendruomeniškumo apraiškas.
2021 m .liepos 1-2 dienomis surengta tradicinė kaimo šventė ,,Vasara 2021”, naujoje erdvėje vyko sportinės varžybos, meninė programa – ,,Mes patys būkime šviesa”.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems vykdyti projektą.

Projekto vadovė Vilma Šegždienė