text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Kaimų bendruomenė „Sujainiai“ įgyvendino projektą „Kaimų bendruomenės „Sujainiai“ materialinės bazės sukūrimas” Nr. NPKB-20-M-209 pagal 2020 metų  nacionalinės  paramos kaimo bendruomenių  veiklai  teikimo  taisykles,  patvirtintas Lietuvos  žemės  ūkio  ministro.

Žemės ūkio ministerija skyrė 2970,05 Eur, o Raseinių rajono savivaldybė prie projekto prisidėjo kofinansavimo lėšomis – 367,09 Eur. Bendra projekto suma – 3337,14 Eur.

Įgyvendinus projektą, pasitelkiant bendruomenės narius ir savanorius, suremontavome kaimų bendruomenės „Sujainiai“ nuosavybės teise turinčias ir iš Raseinių rajono savivaldybės, pagal panaudos sutartį, naudojamas negyvenamas patalpas. Kad patalpos išliktų visada gražios ir nesubraižytos nuo kėdžių atlošų, pritvirtinome sienų atraminius apvadus. Pastatėme didelę sieninę spintą, kurioje bus laikomas bendruomenei priklausomas turtas, nes norime užtikrinti įgytų priemonių ilgaamžiškumą, kad nesudarytume nepatogumų bendruomenės vykdomom veiklom.  Įsigijome 30 vnt. minkštų kėdžių ir dulkių siurblį – robotą. Visos įsigytos priemonės pagerins kaimų bendruomenės „Sujainiai“ gerbūvį.

Įgyvendinus projektą „Kaimų bendruomenės „Sujainiai“ materialinės bazės sukūrimas” leis dar labiau praturtinti bendruomenės veiklą, suburti bendruomenės narius aktyviau bendrauti ir bendradarbiauti. Skatinsime ir aktyvinsime gyventojų užimtumą, sutelktumą ir puoselėjant bendrąsias vertybes. Bendruomenės nariai turės galimybę susipažinti su kitų miestų bendruomenių nariais, užmegzti glaudžius ryšius ir pasidalinti gerąja patirtimi.

Kaimų bendruomenės „Sujainiai“ pirmininkė                                                              Rita Visockienė