text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

  Gintaro kaimų bendruomenė teikė paraišką pagal veiklos sritį ,,Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ pagal 2019 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles ir gavo finansavimą. Bendra projekto vertė 5617,98 Eur. Dalį lėšų skyrė Raseinių savivaldybė – 617,98 Eur., 5000 Eur. Lietuvos žemės ūkio ministerija.
Šio projekto pristatymui rugsėjo 28 d. suorganizuotas renginys, kuriame dalyvavo saviveiklininkai iš Norgėlų ir Lenkelių kaimo bendruomenių, bendruomenės nariai, kaimo gyventojai. Pasveikinti atvyko ir svečiai: : Raseinių administracijos direktorius E. Jonyla, Raseinių kaimiškosios seniūnijos seniūnas R. Klusas, Norgėlų kaimo bendruomenės pirmininkas A. Kilčiauskas su žmona, seimo nario patarėjai S. Žuvelaitienė ir A. Mielinis, UAB „RSB“ direktorius J. Zėringis, tarybos narys, Gėluvos bendruomenės pirmininkas, bendruomenių sąjungos pirmininkės pavaduotojas J. Vazgys.
Įgyvendinus šį projektą sudarytos geresnės sąlygos organizuoti daugiau renginių, pasikviesti saviveiklininkų iš kitų bendruomenių, taip didinant bendradarbiavimą tarpusavyje. Šioje aplinkoje vykstantys kultūriniai renginiai paįvairins bendruomenės poilsį, užimtumą. Suteiks galimybę burti, telkti ir aktyvinti bendruomenę.

Bendruomenės narė Greta Narbutienė