text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.
2023 metai – jubiliejiniai Betygalai. Minime 770 metų sukaktį, kai Betygalos vardas pirmą kartą buvo paminėtas rašytiniuose šaltiniuose. Visi metai skirti atminčiai, istorijai, atradimams ir tai daroma per įvairius renginius, pažintines ekskursijas, žygius, susitikimus su žmonėmis.
Sutapimas, kad ir Kaimų bendruomenės Betygala organizuojamas renginys „Betygala – žemčiūgų žydėjime“ 7 – tasis. Šiais metais ypatingai gražiai, lyg perlai pražydo maironiški žemčiūgai ir jų vis daugiau, ir daugiau kas metai matome betygališkių darželiuose. Dėkojame visiems Jums, išreiškiu viltį, kad žemčiūgai visada puoš mūsų miestelį ir taip praeiviai atras mus. Pražydo Betygala malda, muzika, dainomis ir žmonių gausumu. Už pakylėjančią maldą pilnoje žmonių, žemčiūgais išpuoštoje Betygalos šv. Mikalojaus šventovėje dėkingi kun. Romualdui Ramašauskui, daug širdies įdėjusiai Zitai Matulionytei.
Aktorė Virginija Kochanskytė, mūsų renginio siela, paskelbė šventės pradžią ir pakvietė Betygalos bažnyčios chorą (vadovė Jolanta Karčiauskienė) sugiedoti Betygalos himną. Dėkojame Jums. Virginija, išsakiusi gražias mintis, pristatė koncerto „Dainų žemčiūgais širdis pražydusi“ atlikėją Tarptautinių konkursų laureatą, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistą Eugenijų Chrebtovą, pianistę Olgą Taškinaitę, kurie sulaukė didžiausių aplodismentų ir prašymų pakartoti. Buvo gražu, nepakartojama, kad mes mažame miestelyje galime klausytis nuostabių profesionalių atlikėjų atliekamų melodijų. Dėkojame nuoširdžiai Jums! Skambant Maironio „Lietuva brangi“, mergaitės, pasipuošusios tautiniais rūbais, ąžuolų ir žemčiūgų vainikais, vadovaujant Reginai Musteikienei išlydimos vainikuoti Vytauto Didžiojo paminklą.
Antroji renginio dalis vyko Betygalos miestelio skverelyje. Čia mus pasitiko alinantis karštis ir labai stiprus vėjas, kuris nubloškė mūsų simbolį – plakatą su žemčiūgo žiedu, laužė lauko skėčius, išsklaidė garsus, labai pablogino akustiką. Tačiau tai neišgąsdino renginio dalyvių. Žmonės bendravo, Vida Sakalauskienė visus vaišino Danutės Bersėnienės pagaminta gira, mus saugojo, mokė ir džiugino, ypatingai jaunimą, Raseinių r. PK veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas Darius Jonaitis su policijos rėmėjų komanda. Atvyko daug svečių, kurie sveikino, siuntė gražiausius linkėjimus, dovanojo dovanėles. Labai visiems dėkojame už buvimą kartu, už palaikymą. Karštis ir vėjas neišblaškė mūsų, visi laukėme koncerto „Betygala –žemčiūgų žydėjime“, kurį dovanojo Raseinių rajono kultūros centro tradicinės instrumentinės muzikos ansamblis „Dubysa“ (vadovas Dainius Maslauskas). Dalyvavo aktorė Virginija Kochanskytė. Sklido vėjo blaškoma skambi daina, muzika, posmai, šokiai. Labai Jums dėkojame!
Šventės pabaigoje darniai nuskambėjo šventės himnu tapiusi „Žemčiūgų daina“, kuriai žodžius parašė kraštietis poetas Juozas Nekrošius, o melodiją sukūrė RRKC Betygaloje renginių organizatorė Janina Baltkojienė.
Kiekviena šventė nuo pasiruošimo iki pabaigos reikalauja iš organizatorių susitelkimo. Dėkoju Betygalos seniūnijos seniūnei Gitanai Lušienei už nuoširdžią pagalbą, visam bendruomenės aktyvui, globėjai Raseinių r. savivaldybei, Raseinių rajono kultūros centrui ir Janinai Baltkojienei, savaitraščio „Alio, Raseiniai“ fotografui Vitaliui Judickui, Raseinių policijos komisariato bendruomenei ir Dariui Jonaičiui, Raseinių krašto istorijos muziejui, Betygalos bibliotekai ir visiems prisidėjusiems, kad šventė būtų prasminga, graži. Labai dėkingi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai už finansavimą, už suteiktą galimybę puoselėti tradicijas.

Kaimų bendruomenės Betygala
Pirmininkė Gema Račienė