text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ įgyvendino projektą „Bendradarbiavimo stiprinimas“ pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Projektas skirtas bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir skatinti bendradarbiavimą tarp kaimo ir miesto bendruomenių. Projekto metu buvo suorganizuota vienos dienos išvyką į Telšių rajoną. Išvykoje dalyvavo rajono kaimo bendruomenių atstovai, Raseinių miesto seniūnaičiai, seniūnijos darbuotojai. Atvykus į Telšius vietinis gidas bendraudamas žemaitiškai, papasakojo Žemaitijos istoriją, apie Telšių miestą, pastatus ir gatveles, apie tai, kokie žemaičiai buvo užsispyrę ir ištvermingi. Nors miestas ne kartą buvo niokotas gaisrų, tačiau žmonės ir vėl sugebėjo jį atstatyti. Sužinojome, kad Telšiai, kaip ir Roma, stovi ant septynių kalvų, kad čia gyveno daug žymių žmonių, pvz., dainininkas K. Petrauskas, filosofas Vydūnas, kurio pasodinta kaštonų alėja dar ir dabar veda visus į katedrą. Mieste gyveno daug žydų, kurie turėjo ne tik savo didesnes ar mažesnes įmonėles, bet ir mokyklą, į kurią suvažiuodavo studentai iš visos Europos. Po ekskursijos vyko edukaciją „Žemaitiškos vaišės“, kurios metu sužinojome apie žemaitiškus valgius bei jų paragavome. Taip pat aplankėme ir keletą bendruomenių, kartu nuvykome ant Šatrijos kalno, pasigrožėjome rudenėjančiu gamtovaizdžiu. Išvykos metu autobuse vyko smagi viktorina „Ar pažįsti savo krašto bendruomenes…“, miesto seniūnaitijų atstovai bendravo su kaimo bendruomenių atstovais susipažino su jų patirtimis, aptarė esamą situaciją, dalinosi idėjomis, analizavo kodėl miesto gyventojai labai nenoriai dalyvauja visuomeninėje veikoje. Bendra išvyka sustiprino bendravimą tarp miesto ir kaimo bendruomenės narių. Grįžę iš išvykos seniūnaitijų atstovai bendraudami su savo gyvenamosios vietos gyventojais galės perduoti savo patirtį, skatins burtis į bendruomenes.