text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Šių metų vasario mėnesį Alėjų kaimo bendruomenė teikė projekto „Alėjų kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ paraišką pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projektą laimėjome – Žemės ūkio ministerija jo įgyvendinimui skyrė 3000 Eur, 370.79 Eur kofinansavimo lėšų skyrė Raseinių rajono savivaldybė.

Projekto įgyvendinimo metu sustiprinta Alėjų kaimo bendruomenės namų materialinė bazė: įsigyti ir skirtingose bendruomenės namų zonose įrengti du šildymo / vėdinimo kondicionieriai ir įsigytomis einamojo remonto medžiagomis, savanoriškai atnaujintas bendruomenės namų koridorius. Nuo šiol bendruomenės veiklą galime organizuoti įvairioms lauko temperatūros sąlygoms pritaikytose, jaukesnėse ir gražesnėse bendruomenės namų patalpose. Projekto rezultatais gali džiaugtis tiek įvairių amžiaus grupių ir socialinių sluoksnių kaimo gyventojai, tiek svečiai.

Šis projektas – reikšmingas faktorius tolimesniam bendruomenės veiklos vystymui bei pagrindas, siekiant ir toliau puoselėti jaukius, lankytojų poreikius atitinkančius bendruomenės namus. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo bei linkime ir toliau kurti jaukesnį, gražesnį ir patrauklesnį kaimą, kuriame būtų malonu ne tik apsilankyti, bet ir gyventi!

Rasa Simonavičienė, Alėjų kaimo bendruomenės tarybos narė