text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Visuomeninė organizacija Ilgižių krašto kaimų bendruomenė „Santaka“ 2019 m. spalio mėn. pateikė paraišką VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, veiklos srities „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1. Projektas skirtas kaimo bendruomenės veikos finansavimui, bendruomenės materialinės bazės stiprinimui “. Kaimo bendruomenei 2020 metais projekto įgyvendinimui buvo skirtas finansavimas. Šio projekto įgyvendinimui dalį lėšų skyrė Raseinių rajono savivaldybės administracija. Projekto vykdymas vyksta dviem etapais. Už gautas lėšas pirmojo finansavimo metu įsigijome 2 pastatomus lauko šviestuvus, 2 dideles palapinės renginiams, 5 komplektus sulankstomu stalų ir suolų į palapines, įgarsinimo aparatūros komplektą. Visi įsigyti daiktai ir baldai yra ir bus naudojami tolesnėje bendruomenės veikloje, tai susirinkimų, švenčių, renginių, užsiėmimų metu.
Džiaugiamės ir didžiuojamės žmonėmis gyvenančiais mūsų bendruomenėje, kiekvienu geru darbu padedant įgyvendinti projektus. Mūsų bendruomenė nori ir gali gyventi gražiai ir turiningai, vertina tai, ką turi.

Ana Šablauskienė