text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Ieškome naujo Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ komandos nario administratoriaus pareigoms. Darbo vieta adresu: Maironio g. 38,  Raseiniai. Darbo sutartis terminuota – 2 m. laikotarpiui.Ieškome naujo Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ komandos nario administratoriaus pareigoms. Darbo vieta adresu: Maironio g. 38,  Raseiniai. Darbo sutartis terminuota – 2 m. laikotarpiui.

Darbo pobūdis:

• Vykdo strategijų  įgyvendinimą.

• Vykdo įstaigos viešuosius ryšius.

• Organizuoja strategijų, kitų vykdomų projektų bei Raseinių rajono VVG veiklos viešinimą.

• Organizuoja informacinių ir viešinimo leidinių, priemonių gamybą, teikia jiems medžiagą.

• Palaiko ryšius su rajono bendruomenėmis, su įvairiomis organizacijomis.

• Tvarko, talpina informaciją įstaigos interneto svetainėje, socialiniam tinkle.

• Rengia viešųjų pirkimų dokumentus, vykdo viešųjų pirkimų procedūras.

• Organizuoja vietos projektų paraiškų vertinimą.

• Vykdo įgyvendinamų vietos projektų  stebėseną ir kontrolę.

• Organizuoja informacinius, viešinimo renginius, konferencijas, dalyvavimą tarptautiniuose seminaruose.

• Atsako už laiku teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą.

• Pildo ataskaitas, Raseinių rajono VVG projektų paraiškas.

• Tvarko, archyvuoja dokumentus pagal raštvedybos reikalavimus.

Mėnesio DU – 743,85  Eur „ant popieriaus“.  

Reikalavimai: Turėti aukštąjį išsilavinimą arba ne mažesnę negu 2 m. darbo patirtį projektų valdymo arba VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje; taip pat turėti žinių LEADER metodo įgyvendinimo ir kitose kaimo plėtros politikos srityse.Puikus rašytinis ir žodinis lietuvių kalbos naudojimas, anglų kalbos mokėjimas B2 ir aukštesniu lygiu, darbas MS Office programomis ECDL lygiu, raštvedybos, viešųjų pirkimų organizavimo patirtis. Vairuotojo pažymėjimas B kategorija.Būti susipažinusiam su Lietuvos Kaimo plėtros 2007–2013 metų ir 2014-2020 metų programomis, jų priemonėmis ir taisyklėmis.Jūsų laiškų su gyvenimo aprašymais laukiame el. p. vvgraseiniai@gmail.com iki 2017 m. gruodžio 27 dienos. Papildoma informacija mob. 8 699 94460 (VVG pirmininkas – Vincas Blinstrubas).