text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Kaimų bendruomenė „Gruzdiškė“ 2020 m. spalio mėn. pateikė paraišką projektui pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, veiklos sritį „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1.

 Projekto veikla yra skirta kaimų bendruomenės „Gruzdiškė“ tradicijų išsaugojimui ir puoselėjimui, stiprinant kultūrinę materialinę bazę. 2021 metais projekto įgyvendinimui kaimų bendruomenei „Gruzdiškė“ buvo skirta 1990 Eur paramos. Projekto įgyvendinimui dalį lėšų skyrė Raseinių rajono savivaldybės administracija.

Tradiciniame renginyje dalyvavo Gruzdiškės bei aplinkinių kaimo gyventojai, o taip pat dalyvavo ir svečiai: seimo narys Arvydas Nekrošius, padėjėja Skaidrutė Žuvelaitienė, Raseinių seniūnijos seniūnas Rolandas Klusas, Raseinių savivaldybės tarybos narys, bendruomenių sąjungos pirmininkas Jonas Vazgys.

Organizuojant šventę buvo siekiama įgyvendinti projekto „Kaimo bendruomenės „Gruzdiškė“ kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ tikslus ir uždavinius. Projekte buvo numatytas tradicinės šventės „Visada kartu“ renginys, kuris jau yra tapęs tradiciniu. Renginio metu vyko įvairios sporto rungtys, kuriose dalyvavo nuo pačių jauniausių iki pačių vyriausių. Dalyvavusius sporto rungtyse apdovanojome padėkomis, o prizininkams- po suvenyrą- vazą. Kadangi renginys vyko gana ilgai visi renginio dalyviai buvo vaišinami kava ir pietumis. Renginio užbaigimui vyko koncertinė programa.