text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

              

         Įgyvendinant projektą „Kaimų bendruomenės „Steponkaimis“ kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ pateiktą pagal Raseinių vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ vietos plėtros strategijos priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritį „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“, bendruomenės kiemelyje liepos 20 d. buvo suorganizuota tradicinė kraštiečių ir bendruomenės 15 gimtadienio šventė. Jau iš vakaro bendruomenės aktyvistų ir jaunimo pagalba buvo statomos palapinės stalai, suolai, puošiama aplinka ir pasiruošta laukti atvykstančių čia gimusių,gyvenusių,dirbusių ar kitaip su šiomis apylinkėmis susijusių kraštiečių.

        Šventiškai nusiteikę, su gera nuotaika šeštadienio vidurdienį pradėjo rinktis kraštiečiai,bendruomenės nariai,kaimo gyventojai, jaunimas ir šventės svečiai: Raseinių sav.meras A.Baltronis, Raseinių sav. administracijos direktorius E. Jonyla, LR Seimo nario A.Nekrošiaus padėjėja S. Žuvelaitienė, Raseinių Sav. tarybos nariai D. Kaupaitienė, A. Kilčiauskas, J.Vazgys, M. Skamarakas , Raseinių raj. bendruomenių sąjungos atstovas J. Vazgys, Ilgižių daugiafunkcinio centro direktorė A. Juškienė, Raseinių raj. garbės pilietė M. Navakauskienė,  Betygalos,Saugailių,Berteškių,Požėčių,Ilgižių,Kaulakių,Lenkelių,Gėluvos,Vosiliškio bendruomenių pirmininkai bei jų atstovai. Šventės metu dalyvius linksmino Butkiškės kaimo kapela, Radviliškio raj. Pociūnėlių jumoro grupė, Steponkaimio jaunimo šokėjos, grupė ,,Lietuvaičiai“. Buvo pristatytos Steponkaimio vdc ir senjorų darbų parodėlės. Bendruomenės pirmininkė A.Stankevičienė trumpai apžvelgė bendruomenės veiklą per 15metų,apdovanojo aktyviausius bendruomenės, tarybos ,jaunimo narius, rėmėjus, kraštiečius. Visi susirinkę kraštiečiai ir šventės dalyviai bendravo,dalijosi prisiminimais,džiaugėsi susitikę po daugel metų, ragavo šventinio torto,tradicinio šiupinio,bendravo prie bendro vaišių stalo iki vėlumos. Šio projekto pagalba buvo ne tik suoganizuota šauni tradicinė kraštiečių šventė,bet ir įsigyta palapinė,lauko stalai,suolai,įgarsinimo įrenginys,maitinimo paslauga,kanceliarinių prekių komplektas,grupės ,,Lietuvaičiai“ koncertas.Projektą kofinansavo Raseinių savivaldybė. Labai noriu padėkoti seniūnaitei Genovaitei Mosteikienei, bendruomenės aktyvistams, jaunimui už pagalbą ruošiantis šventei. Jūs visi tikri šaunuoliai.

Audronė Stankevičienė-kaimų bendruomenės,,Steponkaimis“pirmininkė