text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

             Gintaro kaimų bendruomenė teikė paraišką nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos gerinimo 2017-2019  metų veiksmų plano įgyvendinimui (pagal 2.3 priemonę  „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ ) ir įvykdė projektą „Gyventojų poreikių gerinimas“.Gintaro kaimų bendruomenei buvo skirti 318,75 eur.,už kuriuos įsigijome kriauklę su spintele,veidrodį ir klozetą.Trūkstamas lėšas vidaus tualetui suremontuoti bendruomenė panaudojo iš sukauptų nario mokesčio lėšų.

Įvykdžius šį projektą,pasikeitė patalpos estetinis vaizdas,geresnės sąlygos naudotis šiomis patalpomis.Projekto rezultatais pasinaudos visi bendruomenės žmonės renginių metu.

                             Bendruomenės pirmininkė Nijolė Lauraitienė