text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

 

Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ kartu su trimis partneriais: Nemakščių bendruomenės santalka, kaimų bendruomene „Dumšiškiai“ ir kaimų bendruomene „Lyduvėnai“ įgyvendina projektą „KPP programos priemonių galimybės ir sklaida“ finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“.
Birželio 17 d. buvo suorganizuotas antrasis išvažiuojamasis seminaras „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendintų projektų geroji patirtis“ Klaipėdos rajone. Skatindami dalyvauti programos priemonių įgyvendinime ir prisidėti prie gerosios projektų įgyvendinimo praktikos sklaidos susipažinome su Veiviržėnų amatų centro įgyvendintais projektais: “Veiviržėnų Amatų centro įkūrimas” ir “Veiviržėnų Amatų centro plėtra”; Judrėnų Stepono Dariaus bendruomenės „Judrėnų Stepono Dariaus bendruomenės namų antro aukšto pritaikymas apgyvendinimo paslaugų teikimu“. Projektas įgyvendintas pagal VPS priemonės „Pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos skatinimui ir paslaugų kūrimui kaimiškose vietovėse“. Taip pat buvo aplankytas Birbinčių bendruomenės įgyvendintas projektas „Birbinčių bendruomenės namų įkūrimas“ pagal VPS priemonę „Parama investicijoms į kaimo socialinę infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą“. Bendruomenės pirmininkas Ruslanas su didele ir šaunia komanda smulkiai papasakojo apie projekto įgyvendinimą, su kokiomis problemomis ir sunkumais susiduria, bet kartu ir džiaugiasi, kad turi naujus namus kuriuose vyksta daug veiklos ir namai niekada nebūna tušti. Jakų bendruomenės centro vadovas Kęstutis įkūrė gamtamokslinės ugdymo krypties lauko vaikų darželį Jakuose ir pritaikė vaikų ugdymo ir kitoms reikmėms netradicinės formos kupolinių statinių kompleksą. Bendruomeninio verslo vietos projekto „Vaikų darželio įkūrimas Jakuose“ veikla organizuojama kartu su partneriais, kurių pagalba daug dėmesio skiriama gamtamokslinio vaikų ugdymo krypčiai.
Esame visiems dėkingi kurie mus pasitiko, lydėjo, vaišino, už suteiktą galimybę susipažinti su puikiais žmonėmis ir pamatyti jų įgyvendintus projektus.

Raseinių rajono VVG informacija