text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ įgyvendino pirmą dalį projekto „Gerosios patirties išvyka į Joniškio rajoną“ pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Projektas skirtas bendruomenės narių pilietiškumui, sutelktumui bei tarpusavio pasitikėjimui stiprinti bendradarbiavimą tarp kaimo ir miesto bendruomenių, seniūnaičių. Projekto metu buvo suorganizuota vienos dienos išvyką į Joniškio rajoną. Išvykoje dalyvavo rajono kaimo bendruomenių atstovai, Raseinių miesto seniūnaičiai, seniūnijos darbuotojai.
Šio projekto metu aplankytos Joniškio rajono Stupurų, Linkaičių, Mindaugių, Gataučių kaimo bendruomenės, susitikta su Joniškio rajono vietos veiklos grupės atstovais. Joniškio vietos veiklos grupės atstovai supažindino apie laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimą, socialinių gebėjimų ugdymą ir apie veiklas, skirtas bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui bei tarpusavio pasitikėjimui stiprinti. Po oficialių vizitų ir pietų dar buvo pasiūlyta susipažinti su Joniškio miestelio istorija, įžymiais objektais.
Išvykos metu autobuse vyko viktorina „Ką žinote apie Joniškį…?“ . Miesto seniūnaitijų atstovai bendravo su kaimo bendruomenių atstovais, susipažino su jų laisvalaikio užimtumo patirtimi, aptarė esamą situaciją, dalinosi idėjomis ir kitomis veiklomis. Bendra išvyka sustiprino bendravimą tarp miesto ir kaimo bendruomenės narių. Tikimės, kad grįžę iš išvykos dalyviai pritaikys veiklų praktiką savo rajone.

Projektą baigti planuojame 2023 m. lapkričio mėn. suorganizuodami konferenciją.

Raseinių VVG informacija